Rahastame ettevõtteid - Alustavale ettevõttele

Üks sagedasemaid takistusi ettevõtte loomisel ja laiendamisel on rahastuse puudus.

Balti riikides asub 80% töökohtadest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Meie kõigi jaoks on tähtis, et need ettevõtted saaksid areneda ja kasvada.

Väikesed ja/või äsja loodud ettevõtted ei saa üldjuhul pangast laenu, kuna neil puudub kas vajalik tagatis, vara või tegutsemisajalugu. Samal ajal on just paljud neist need, kes algatavad majanduses innovatsiooni ja loovad töökohti.

KredExi roll finantsturul ongi eelkõige lahendada selliseid turutõrkeid. Teeme koostööd kõigi finantsturu osalistega, sh kõikide pankadega Eestis.

Alustavale ettevõttele pakume stardilaenu ja laenukäendust.

KredExi stardilaenu toel on tegevust alustanud umbes 500 ettevõtet, kes on projektide tulemusel loonud kokku üle 1900 töökoha.

Paljud ettevõtted alustavad hoopis laenukäenduse abil, seepärast tasub uurida ka seda võimalust.

Meie abiga on tegevust alustanud sellised edukad ettevõtted nagu Muhu Pagarid ja Boost Yourself.

Nõuandeid alustavale ettevõtjale

  • Mõtle läbi oma äriplaan, eriti rahavood – need peavad olema piisavad, et lisaks muudele kuludele maksta ka laenu tagasi.
  • Pea nõu pangahalduriga just Sinu vajadustele sobivaima lahenduse leidmiseks.
Vaata alustavale ettevõtjale mõeldud teenuseid
 
Stardilaen

Stardilaen Suletud

KredExi stardilaen on mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.
Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.
Tööstuslaen aitab siis, kui ettevõtja soovib kasutada investeeringu tegemiseks pangalaenu või liisingut, kuid tal endal puudub omafinantseering. Tööstuslaen kui allutatud laen suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.
Aitamaks nii Eesti alustavatel kui ka pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel areneda ning kasvu rahastada, pakub KredEx fondifondide kaudu riskikapitali. Eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.