Teeme kodumajad korda. Alusta planeerimist täna!

Planeerimine

Korterelamu rekonstrueerimine on mahukas ettevõtmine, mille puhul tekib sageli küsimus, et kuidas alustada. Toome välja protsessi peamised etapid.

 1. Hinda elamu tehnilist seisukorda ja kaasa tehniline konsultant. 
  Alustada tuleks elamu tehnilise seisundi hindamisest. Kui endal jääb teadmistest vajaka, on hädavajalik kaasata tehnosüsteemide ja ehitusala asjatundjad. Ühistul on mõistlik juba töid planeerides palgata ka tehniline konsultant, kelle kontaktid leiad SIIT. Toetuse taotlemise puhul on tehnilise konsultandi kaasamine kohustuslik. Konsultandi leidmiseks tuleb võtta võrreldavad pakkumised. 

 2. Koosta projekti lähteülesanne koos esialgse eelarve ja ajakavaga.
  Renoveerimistöid planeerides ei tohiks lähtuda vaid konkreetse töö tasuvusajast ja energiasäästu potentsiaalist, vaid vaadata maja kui tervikut, seda nii energiasäästu, ohutuse kui ka säilimise vaates. 

 3. Uuri pangalaenu saamise võimalusi.   
  Pärast lähteülesande valmimist on aeg uurida pangalaenu saamise võimalusi. Kuna parima tulemuse maja rekonstrueerimisel annab võimalikult terviklik lähenemine, kujuneb ka ehitustööde maksumus reeglina selliseks, et lisaks omavahenditele on vaja kaasata laenuraha ja võimalusel riiklikku toetust. Esialgse rekonstrueerimiseelarve põhjal saab võtta ühendust pangaga ning uurida, mis tingimustel ja kui suures ulatuses on võimalik rekonstrueerimiseks laenu saada. Täpne eelarve selgub siiski alles pärast ehitusprojekti valmimist ja hanke läbiviimist, sest erinevad tehnilised lahendused mõjutavad ka rekonstrueerimise kogumaksumust. 
 4. Kutsu kokku ühistu üldkoosolek. 
  Siis on aeg ühistu üldkoosolekuks, kus vastu võtta otsused – valida tehtavate tööde pakett, laenu suurus ja volitada juhatus rekonstrueerimist läbi viima. Koosoleku otsuse vormistamiseks sobib panga poolt ette antud vorm. Maja energiaklassi parandades tuleb saavutada üldkoosolekul kvalifitseeritud häälteenamus. 
 5. Võta pakkumised ja telli ehitusprojekt. 
  Kui varasemalt projekti koostatud ei ole, tuleb võtta pakkumised ja tellida ehitusprojekti koostamine. Projekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab õigesti  ehitushinda pakkuda ning see peab vastama nii määruse kui ka projektile esitatavatele nõuetele.  Ehitusprojekti koostaja peab omama vastavat registreeringut ja seda saab kontrollida majandustegevuse registrist.   
 6. Esita pangale laenutaotlus ja KredExile toetuse taotlus. 
  Kui taotletakse toetust ja/või laenu, tuleb nüüd taotlused esitada ja otsus saada. 
 7. Korralda hanked ehitaja ja omanikujärelevalve leidmiseks. 
  Enne renoveerima asumist tuleb korraldada hanked ehitaja ja omanikujärelevalve leidmiseks. Omanikujärelevalve olemasolu on hädavajalik kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks ja sellelt kokkuhoidmine võib valusalt kätte maksta. Järgneb lepingute sõlmimine. 
 8. Naudi rekonstrueeritud majas madalamaid küttearveid ja paremat sisekliimat!
  Protsess lõpeb maja rekonstrueerimise ja tööde vastuvõtmisega. Enne tööde vastuvõtmist tuleb kindlasti teha vajalikud seadistamised (küte, ventilatsioon jne).

 

Loe rekonstrueerimistoetuse kohta lisaks: Rekonstrueerimistoetus 2022-2027 ja Rekonstrueerimistoetus Ida-Virumaa

Vaata kuidas teistel korteriühistutel renoveerimine läks: Videopank