fbpx Parandame elamistingimusi - Kohalikule omavalitsusele | KredEx

Aitame kohalikku omavalitsust kasutusest väljas olevate hoonete lammutamisel ja tänapäevaste üürielamute rajamisel.

Vaata kohalikule omavalitsusele mõeldud teenuseid

  

Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele

Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi või nende valitseva mõju all olevaid allüksusi, valitsusasutuse hallatavaid riigiasutusi või eraõiguslikke juriidilisi isikuid nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste lammutamisel, kui nimetatud hoonete ja rajatiste renoveerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Taotluste vastuvõtt on peatatud! Toetus oli mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks.

Erakorraline korterelamu rekonstrueerimistoetus

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on teenuse taotluste menetlemine ajutiselt peatatud alates 31.12.2020. Esmase positiivse otsuse saanud taotluste menetlus jätkub. Teavitame teenuse jätkumisest esimesel võimalusel, täname mõistva suhtumise eest. Erakorralise korterelamu rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on soodustada korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist, parandada sisekliimat ja ohutust ning leevendada Vabariigi Valitsuse 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorra mõjusid ehitussektoris.

Rekonstrueerimistoetus 2020

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.