Aitame kohalikku omavalitsust kasutusest väljas olevate hoonete lammutamisel ja tänapäevaste üürielamute rajamisel.

Vaata kohalikule omavalitsusele mõeldud teenuseid
 

Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele

Lammutustoetuse eesmärk on aidata kohalikul omavalitsusel lammutada kasutusest väljalangenud hooneid või rajatisi, mida ei kasutata ja mis on muutunud varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine või võõrandamine pole otstarbekas.

Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Taotluste vastuvõtt on peatatud! Toetus oli mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks.