Parandame elamistingimusi - Kohalikule omavalitsusele

Aitame kohalikku omavalitsust kasutusest väljas olevate hoonete lammutamisel ja tänapäevaste üürielamute rajamisel.

Vaata kohalikule omavalitsusele mõeldud teenuseid

  

Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi või nende valitseva mõju all olevaid üksusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste lammutamisel, kui nimetatud hoonete ja rajatiste renoveerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.
Toetuse taotlusvoor on avatud alates 03.04.2023. Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks.
Rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on soodustada korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist, parandada sisekliimat ja ohutust ning leevendada Vabariigi Valitsuse 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorra mõjusid ehitussektoris.
Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.