Noorte ettevõtlikus

Algatus Minu Lugu toimus viimati aastal 2019, mil täitus 5. juubeliaasta ning purustasime kõik rekordid. Kokku käis 2019. a oktoobri esimestel nädalatel oma lugu jagamas 186 ettevõtjat ja tippjuhti, külastati 160 erinevat kooli üle kogu Eesti ning anti 218 koolitundi.

2019. aastal jõudsid ettevõtjate ning juhtide lood 7000 kooliõpilaseni. Kokku oleme eelnevate aastate jooksul jõudnud vähemalt 20 000 õpilaseni. Seda on sama palju kui Eestis gümnasiste kokku. 

2020 ja 2021. a kontakttunde Minu Lugu algatuse raames koroonapandeemia tõttu õpilaste ja tipptegijate vahel ei toimunud. Loodame ettevõtjad ja tipptegijad koolidesse viia taas 2022. aastal.

Algatus Minu Lugu on osalevate ettevõtjate seas kõrgelt väärtustatud. 

“Kõik inimesed ei pea ega saagi olla ettevõtjad. Aga iga inimene Eestis peaks olema ettevõtliku mõtteviisiga,” ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. “Algatusvõime, avatud mõtlemine, julgus uusi lahendusi leida ning välja pakkuda on omadused, mis iseloomustavad edukaid inimesi igal elualal. Aitäh meie ettevõtjatele, kes on valmis panustama oma aega noorte innustamisse ja sellega nende valikuid mõjutavad.”

Bolti üks asutajatest Martin Villig lisab: “Noored vajaks rohkem praktilisi seoseid ja kogemusi koolis õpitu ja päriseluga – külalisesinejaid, firmade/asutuste külastusi ja positiivset inspiratsiooni. Ettevõtjad on päris inimesed ja igaühest võib saada ettevõtja – seetõttu jagan oma lugu rõõmudest, väljakutsetest ja õppetundidest.”

Oleme ütlemata tänulikud kõikidele eelnevatele ja tänavustele osalejatele – nii koolidele kui ettevõtjatele. Aitäh, et olete aidanud algatusel kasvada ja annate oma panuse Eesti noorte innustamisse.

Millise algatusega on tegemist?

Minu Lugu algatus viib kokku Eesti tippjuhid ja koolinoored. 2019. aastal tähistasime algatuse 5. juubeliaastat, mil Ettevõtlusnädala jooksul külastasid paljud ettevõtjad ja tippjuhid põhikoole, gümnaasiume ja kutsekoole, et ühe koolitunni jooksul rääkida oma lugu ja innustada noori ettevõtlikkusele.

Uuesti loodame ettevõtjad ja tipptegijad koolidesse viia taas 2022. aastal.

Ettevõtja elu on tihtipeale väga kiire kuid ka põnev. Lood sellest, kuidas keegi selle juurde on jõudnud erinevad seinast seina. Mõni on selle tee valinud juhuslikult, teine jällegi teadlikult. Meie usume, et ettevõtlikkusest tuleb rääkida juba varakult, koolieas. 

3 mõjuvat põhjust miks minna järgmisel aastal oma lugu jagama:

  1. saad jagada enda vahetut kogemust, edu kui ka õppetunde;
  2. saad teada noorte hoiakud ja suhtumised ettevõtlusesse;
  3. saad kujundada Eest noorte arusaama ettevõtlusest ja neid julgustada ettevõtlusega tegelema!