Kuidas kindlustus toimib?

Kuidas kindlustus toimub?

 

1. Hiljemalt enne esimest tarnet tuleb taotleda ostjale krediidilimiit, mille kohta anname kinnituse krediidilimiidiotsusena.

2. Ostjale saadetakse kaup või osutatakse teenus, mille kohta väljastatakse maksetähtajaga arve.

3. Kui ostja ei tasu kokkulepitud maksetähtajal arvet, algab esmane sissenõudmise periood. Sel perioodil tegeleb sissenõudmisega kindlustusvõtja, tehes ostjale meeldetuletusi. Pikendatud maksetähtaja saabumisel peatub kindlustuskate edasistele tarnetele ja 30 päeva jooksul tuleb saata meile maksehäireteade. Informeerida tuleb ka sellest, kui ostja kohta on saadud ebasoodsat teavet.

4. Peale maksehäire esitamist tuleb sissenõudmisesse kaasata kolmas osapool – kas siis kindlustusselts või inkassofirma. Kokkulepitud aja jooksul (üldjuhul 6 kuu jooksul arvates maksetähtajast) toimub sissenõudmine inkasso abil ja kui selle aja jooksul Ostja siiski ei maksa või pankrotistub, on tegemist kindlustusjuhtumiga ning ettevõtjal on alus esitada hüvitistaotlus.

5. Kindlustusselts vaatab kindlustushüvitistaotluse läbi 30 päeva jooksul arvates kõikide vajalike dokumentide saamisest ja teeb vastava otsuse. Kindlustushüvitis makstakse välja 15 päeva jooksul.