Kuidas kindlustus toimib

Kuidas kindlustus toimib?

  • Kalkuleeri eeldatava kindlustusmakse suurus, maksa taotluse tasu. Peale ostja tausta uurimist saadame kindlustuslepingu. Tasu kindlustusmakse.
  • Saada ostjale kaup teele või alusta teenuse osutamist. Oluline on selle kohta väljastada maksetähtajaga arve.
  • Kui ostja ei tasu kokkulepitud maksetähtajal arvet, algab pikendatud maksetähtaeg. Sellel perioodil pead ise aktiivselt tellijaga suhtlema ja arvete tasumise meeldetuletusi saatma. Pikendatud maksetähtaja saabumisel peatub kindlustuskate edasistele tarnetele ja 15 päeva jooksul tuleb saata KredEx Krediidikindlustusele maksehäireteade. Informeeri KredEx krediidikindlustust ka sellest, kui oled ostja kohta saanud ebasoodsat teavet, nt on algatatud pankrotimenetlus.
  • Peale maksehäireteate esitamist tuleb sissenõudmisesse kaasata kolmas osapool – kindlustusselts või inkassofirma. Kokkulepitud aja jooksul (üldjuhul 6 kuu jooksul arvates maksetähtajast) toimub võlgade sisse nõudmine inkasso abil ja kui selle aja jooksul ostja siiski ei maksa või pankrotistub, on tegemist kindlustusjuhtumiga. Seejärel saad esitada kindlustusseltsile hüvitistaotluse.
  • Kindlustusselts vaatab kindlustushüvitistaotluse läbi 30 päeva jooksul arvates kõikide vajalike dokumentide saamisest ja teeb vastava otsuse. Kindlustushüvitis makstakse välja 15 päeva jooksul.