Krediidikindlustus

Krediidikindlustus maandab makseriske

Krediidikindlustus tagab kindlustunde olukordades, kus ostjale antakse võimalus maksta arveid alles  pärast kauba tarnet või teenuse osutamist ning kaasneb risk, et raha jääb ostjalt laekumata. 

Juhul kui ostja ei ole suuteline saadud kauba või teenuse eest maksma, hüvitab KredEx kahju, mis tuleneb lepingu alusel tasumata arvetest. Selline suutmatus võib olla põhjustatud ostja ajutistest või püsivatest makseraskustest või tema asukohariigi poliitilisest sündmusest.

KredExi teenused on mõeldud nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele. Paljude krediidiasutuste jaoks on krediidikindlustus sobiv tagatis faktooringu- ja laenutoodetele.

Kuidas saame Sinu ettevõtet aidata?

Sul pole enam põhjust karta kahju, mille saab ettevõte laekumata arvete tõttu. Kui Sa oled ostja makseriskid kindlustanud, hüvitab KredEx kindlustusjuhtumi korral kahju, mis tekkis seetõttu, et ostja ei suutnud maksekohustust täita. Kahjukäsitluse käigus hindab KredEx kahju suurust, määrab kindlaks kindlustushüvitise ja korraldab selle kiire väljamaksmise.

Välisturule minek võib olla Sulle kui ettevõtjale korralik katsumus, sest sealseid majanduslikke riske on üsna raske hinnata ja ka võimalike ostjate finantskäitumise kohta pole alati lihtne infot saada. KredEx aitab Sul tunda end välismaal uusi koostöösuhteid luues kindlamalt. Selleks kontrollime välisriigis asuva ostja tausta ja hindame tema maksevõimet. Vajaduse korral pakume Sulle abi, et nõuda välisriigis asuvalt ostjalt sisse tasumata arved.

KredExi teenuste kasutamine loob Sulle soodsad tingimused ettevõtte müügimahu, tulu ja konkurentsivõime kasvatamiseks. Krediidikindlustuse teenuste toel on müügimahtu suurendada turvaline, sest ostja makseriskid on maandatud. Müügimahu kasvust saadav tulu tähendab kasu krediidikindlustuse teenustest ka siis, kui ühtegi kindlustusjuhtumit ette ei tule.

Klientide tundmine ja nende teadlik valik on iga ärisuhte õnnestumise oluline eeldus. KredExi igapäevatöö on kontrollida ettevõtete tausta ja hinnata nende krediidivõimelisust. Need krediidikindlustuse teenuse käigus tehtavad toimingud aitavad Sul oma ettevõtte kliente ja nende võimeid paremini mõista. Nii saad teha uute klientide valikul ja müügitingimuste kokkuleppimisel õigeid otsuseid ning juhtida ettevõtte krediidiriske edukamalt.

Võta ühendust

Katrin Savi

Katrin Savi

juhatuse liige, müügiosakonna juhataja

katrin.savi [at] kredex.ee
Helen Hiie

Helen Tõkman

kliendihaldur

helen.tokman [at] kredex.ee