Kes me oleme

KredEx Krediidikindlustus on 2009. aastal sihtasutuse KredEx ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühiselt loodud kindlustusselts, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske.

Meie missioon on suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja ekspordipotentsiaali, pakkudes selleks krediidiriske maandavaid teenuseid.

Aitame Eesti ettevõtetel:

  • suurendada nende teadlikkust krediidijuhtimisest
  • parandada nende finantsstabiilsust kindlustusteenuse abil
  • kaasa rahvusvaheliste kaubandussuhete ja rahastamisvõimaluste arengule


Loe lähemalt krediidikindlustusest siit.

Aruanded

Aastaaruanded

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2022

Vandeaudiitori aruanne 2022

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2021

Vandeaudiitori aruanne 2021

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2020

Vandeaudiitori aruanne 2020

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2019

Vandeaudiitori aruanne 2019

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2018

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2017

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2016

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2015 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2014

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2014 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2013

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2013 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2012

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2012 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2011

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2011 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2010

 

Kvartaliaruanded

Kvartaliaruanded 2023

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Kvartaliaruanded 2022

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

Kvartaliaruanded 2021

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

Kvartaliaruanded 2020

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

Kvartaliaruanded 2019

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

Kvartaliaruanded 2018

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2017

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2016

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2015

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2014

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2013

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2012

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2011

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2010

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2022

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2021

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2020 – ajakohastatud versioon

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2020

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2019 – olulised arengud

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2019

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2018

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2017

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2016Aruanded ajutiselt turukõlbmatutena käsitatavate riskide kindlustamise kohta

Aruanne 2022

Aruanne 2021

Jooksev aruandlus

AS KredEx Krediidikindlustus jooksev aruandlus asub aadressil saldo.rtk.ee -> Avalik teave.
Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada tehingupartneri kood 012434 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood.
Aruandlust uuendatakse kvartaalselt kumulatiivselt aruandeperioodile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

Auditikomitee

AS KredEx Krediidikindlustuse auditikomitee liikmed:

  • Erik Štarkov
  • Paul Kalle
  • Regina Raukas


Auditikomitee ülesandeks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Aastate 2020 – 2023 finantsaudiitoriks on valitud KPMG Baltics OÜ.

Nõukogu koosseis ja liikmetele makstav tasu
  • Ivo Kuldmäe, nõukogu esimees, tasu 600 eurot kuus
  • Kaido Kepp, nõukogu liige, tasu 400 eurot kuus
  • Martti Kalvik, nõukogu liige, tasu 400 eurot kuus
  • Paul Kalle, nõukogu liige, tasu 400 eurot kuus, millele lisandub auditikomitee tegevuses osalemise eest lisatasu 25% nõukogu liikme tasust kalendrikuude eest, mil nõukogu liige osales auditikomitee koosolekul