Kes me oleme

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus on 2009. aastal sihtasutuse KredEx ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühiselt loodud kindlustusselts, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske.

Meie missioon on suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja ekspordipotentsiaali, pakkudes selleks krediidiriske maandavaid teenuseid.

Aitame Eesti ettevõtetel suurendada nende teadlikkust krediidijuhtimisest, parandada nende finantsstabiilsust kindlustusteenuse abil ja aitame kaasa rahvusvaheliste kaubandussuhete ja rahastamisvõimaluste arengule.

AS Kredex Krediidikindlustus on Eesti Kaubandus-TööstuskojaEesti Kindlustusseltside LiiduVastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja rahvusvahelise ekspordikrediidi ja investeerimiskindlustuse assotsiatsiooni Berne Union liige. Võtame osa Euroopa Nõukogu ja OECD juures tegutsevatest ekspordikrediidi töögruppide tööst.


Loe lähemalt krediidikindlustusest siit.