Kes me oleme

KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ühinesid. Uue organisatsiooni juriidiline nimi on alates 2022. a jaanuarist Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

Meie eesmärkideks on suurendada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, arendada ettevõtlust ja elukeskkonda.

Selleks aitame edendada innovatsiooni, välja töötada jätkusuutlikke ärimudeleid ja teadmusmahukaid lahendusi. Suurendame Eesti nähtavust ja atraktiivsust reisisihi, ettevõtlus-, elu- ja õppekohana. Meelitame Eestisse kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringuid ning aitame värvata tipptasemel rahvusvahelisi töötajaid. Nõustame ettevõtteid, kuidas leida ekspordipartnereid ja laieneda välisturgudele. Samuti aitame arendada idufirmade ökosüsteemi, eesmärgiga suurendada tehnoloogiavaldkonna edulugude arvu.

Ettevõtete ideede elluviimiseks pakume toetusi, laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja garantiisid, et toetada nende kiiret arengut ja turvalist laienemist välisturgudele.

Eraisikuid toetame elamistingimuste parandamisel: pakume käendust kodu soetamiseks ning laenu, käendust ja toetusi kodude energiatõhususe suurendamiseks. Oleme aidanud rohkem kui 105 000 perel oma kodu ehitada või renoveerida.

Nii ettevõtluse arendamine kui ka energiatõhususe suurendamine mängivad olulist rolli rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde elluviimisel.