Kes me oleme

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja KredEx ühinesid 2022. aasta alguses ning uue organisatsiooni juriidiline nimi on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. Lõplik ühinemine toimub 2022. a jooksul.

EASi kaubamärgi alt arendab ühendorganisatsioon Eesti majandust ja ettevõtteid läbi:

  • konkurentsivõimeliste uute toodete ja ärimudelite arendamise ning innovatsiooni hoogustamise
  • ekspordivõimekuse kasvatamise
  • suure lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamise
  • rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamise
  • turismitulu suurendamise


Tutvu lähemalt eas.ee