Töötamine KredExis

Ingrid Ajangu

Ingrid Ajangu

peajurist

Olen töötanud KredEx juristina alates 2014. a algusest. Tänasel päeval neile aastatele tagasi vaadates saan kindlalt öelda, et töötamine KredExis annab harukordse võimaluse areneda, sealjuures ennast professionaalselt proovile panna ja saavutada selliseid tulemusi, mis aitavad ka tegelikult Eesti elu paremaks muuta. Kõigi nende aastate vältel KredExis töötades on teadmine sellest, et meie tegevus aitab nii Eesti inimesi kui ettevõtteid, aidanud ka keerukamatel aegadel eesmärkidele orienteeruda ning seeläbi lahendused leida.

Lisaks eeltoodule hindan KredExi puhul ühtehoidvat ja toetavat meeskonda. Meie asutusel ning sidus- ja tütarettevõtetel on kokku palju tegevusvaldkondi ja paratamatult on mõned valdkonnad üksteisega vähem seotud kui teised, kuid olles KredEx juristina sisuliselt seotud nende kõigiga, tunnetan seetõttu selgelt, et KredExi meeskond on oma liikmete suhtes toetav ja suunatud ühtsete eesmärkide saavutamisele. Usun, et saavutame seeläbi tulevikus veelgi paremaid tulemusi ning saame Eesti elu edendamisel oluliselt abiks olla.

Maret Truija

Maret Truija

toetuste haldur

Alustasin KredExis tööd eluaseme- ja energiatõhususe osakonna toetuste haldurina 2019. a novembris. Minu tööks on korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste menetlemine erinevates etappides, samuti taotlejate nõustamine e-kirja ning telefoni teel või kontoris.

Töö on motiveeriv, vaheldusrikas ja mitmekülgne, pakkudes igapäev juurde õppimise võimalusi ja uusi teadmisi, rutiini pole karta. Samuti on hea teada ja tunda, et saan anda oma tööga väikese panuse Eesti elanikkonna elamistingimuste parandamiseks.

Kaasaegne töökeskkond, toetavad kolleegid ja sõbralik õhkkond annavad rahulolu ning tööle lisaväärtuse. Suurepärane on olla osake KredExi meeskonnast.

Karit Freienthal

Karit Freienthal

lepingute halduse juht

Liitusin KredExi meeskonnaga 2011. aastal, kui ettevõtluse osakonda otsiti laenuadministraatorit, kes haldaks ettevõtluse käendus- ja laenulepinguid ning abistaks kliendihaldureid igapäevastes asjades. Tegemist oli uue ametikohaga, kus sain kohe praktiseerida ülikoolis õpitud teadmisi. KredEx on mõistev tööandja, kes toetab ka töötajate õpinguid ja nii sain töö kõrvalt edukalt lõputöö tehtud ning ülikooli lõpetatud. 

Peale paariaastast lapsehoolduspuhkust oli tore tagasi tööle naasta. Viimased aastad on olnud KredExi jaoks üsna uuenduslikud, mil on vaadatud üle mitmed tööprotsessid. Lepingute halduse üksuse loomisega pakuti mulle võimalust asuda tööle üksuse juhina. Vastutan nüüd ettevõtlusosakonna, eluaseme- ja energiatõhususe osakonna ning Startup Estonia programmi lepingute haldamise eest. Uus ametikoht pakub palju uusi väljakutseid, nõuab enesetäiendamist ja paneb proovile. Töö muutus oluliselt huvitavamaks ja vastutusrikkamaks.      

KredEx tööandajana on väga toetav ja hooliv ning sama suurepärane on ka KredExi kollektiiv, kellega on väga meeldiv koos töötada ja vahel ka tööväliselt aega veeta. KredExi järjepidev areng on olnud motiveeriv ning on suur rõõm olla osa meeskonnast ja anda KredExi edusse oma panus. 

Ave Sullin

Ave Sullin

KredEx Krediidikindlustuse juhtivanalüütik

Liitusin KredEx Krediidikindlustuse meeskonnaga 2010. aastal vahetult peale kindlustusseltsi loomist. Olen aastate käigus saanud aidata kaasa noore kindlustusseltsi kasvamisele Eesti ettevõtete oluliseks nõuandjaks ja partneriks krediidiriskide maandamisel.

Krediidianalüütiku tööpõld on sama rahvusvaheline ja mitmekülgne kui meie ettevõtjate ekspordipartnerite valik üle maailma. Minu töö võimaldab anda panuse Eesti ettevõtete edulugudesse, aidates neil lüüa julgemalt läbi tihedas rahvusvahelises konkurentsis. Lisaks analüütikutööle olen saanud oma teadmisi ettevõtjatele edasi anda koolitajana, tutvustades finantsanalüüsi erinevaid tahke.

Mõnus töökeskkond, toredad kolleegid ja võimalus töötada koos valdkonna rahvusvaheliste tipptegijatega on olnud arendav ning pakkunud rahuldust.

Lisel Kaup

Lisel Kaup

lepingute haldur

Esimest korda liitusin KredExi meeskonnaga veebruaris 2017. Olin just tulnud tagasi pikemalt reisilt ja alustanud uuesti tööotsinguid. Jälgisin aktiivselt töökuulutusi ning võrdlesin neis olevaid nõudmisi oma oskuste ja omadustega. KredEx otsis asendussekretäri, kuid minu töökogemus oli hoopis logistikavaldkonnast. Kuna olin kuulnud KredExist kui heast tööandjast, otsustasin kandideerida. 

Tööle saades pidin arvestama, et see on tähtajaline tööleping, st ma hakkasin asendama lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat. Teadvustasin endale, et mu töösuhe võib küll jääda lühikeseks, aga olin kindel, et soovin siiski saada kogemuse mainekas organisatsioonis. 

Olen tänulik, et mulle korraldati väga hea sisse-elamisprogramm ja ma sain alati abi oma tööülesannete õppimisel. Kuigi olin tööl tähtajalise lepinguga, ei tundnud ma seda kunagi, sest minuga arvestati ja minusse panustati samamoodi kui teistesse meeskonnaliikmetesse. 

Peale lühikest eemalolekut õnnestus mul KredExisse tagasi tulla. Vastloodud lepingute halduse tiimi oli vaja inimest, kes kiiresti tööülesanded selgeks saaks ja iseseisvalt tööle hakkaks. Sain jälle võimaluse end proovile panna ja uus töölõik selgeks õppida. Mind aitavad head kaaslased ja varasemad teadmised KredExi tööprotsessidest.

Tööandjana hoolib KredEx tõesti oma inimestest, andes meile võimaluse end täiendada, et olla oma töös parim. Olen siiani rohkem kui rahul, et mul on võimalus olla osa KredExi suurepärasest meeskonnast ja et saan osaleda KredExi eesmärkide saavutamises.

Raina Toomvap

Raina Toomvap

finantsjuht

Olen töötanud KredExis üle kümne aasta. Alustasin finantsosakonna raamatupidajana, kus igapäevase raamatupidamistöö kõrval haldasin ettevõtlusvaldkonna käendustaotluste ja lepingute andmebaasi.

Koos KredExi sidusettevõtte AS KredEx Krediidikindlustus loomisega 2009. aastal muutus finantsosakonna töökorraldus: mulle lisandusid uued tööülesanded ja edaspidi jäid minu tegemised üksnes raamatupidamisvaldkonda. Töö muutus huvitavamaks ning vaheldus- ja vastutusrikkamaks, sest juurde tuli uusi valdkondi, mis nõudsid enesetäiendamist.

Nüüd olen ka KredExi tütarettevõtte AS SmartCap raamatupidaja. Uus valdkond erineb mõlemast seni minu igapäevatööks olnud ettevõtte tegevusest ja on mulle põnev ülesanne.

KredExis töötamine on mulle motiveeriv, sest nii KredExi enda kui ka selle tütarettevõtete järjepidev areng toob pidevalt kaasa uusi proovikive, mis panevad mind õppima ja omandama uusi oskusi. Nüüdisaegne töökeskkond, osakondade suurepärane koostöö ja toredad kolleegid muudavad igapäevatöö meeldivaks.

Natalja Pauku

Natalja Pauku

projektijuht

Tulin KredExisse tööle 2009. aastal. Olin töötanud pikka aega Swedbankis erinevatel ametikohtadel ja otsisin uut töökohta just siis, kui KredEx vajas töömahu suurenemise tõttu ettevõtlusdivisjoni kliendihaldurit. Et olin seniste tööülesannetega seoses KredExiga kokku puutunud ja organisatsiooni töö sisu oli mulle tuttav, siis otsustasin kandideerida ja mul õnnestuski tööle tulla.

Minu tööülesanne on analüüsida ja hinnata käendus- ja laenuprojekte. Kliendihaldurina on mul võimalus olla kursis nii Eesti ettevõtluses kui ka majanduses väljaspool Eestit toimuvaga. Minu töö on olnud huvitav, motiveeriv ja mitmekülgne ning selles puudub rutiin. Lisaks nõuab mu töö pidevat enesearendust, sest meie kliendid on väga erinevates majandusharudes tegutsevad nii alustavad kui ka juba suured, edukad ettevõtted. Töö võimaldab mul hoida end kursis ettevõtluses toimuvate muudatustega ja anda panus Eesti majanduse arengusse.

KredEx on tööandjana väga hooliv, aus ja õiglane, andes võimaluse rääkida kaasa olulistes tööd puudutavates küsimustes, ning hindab arukat initsiatiivi. Minu jaoks on tähtis ka KredExi suurepärane ja mitmekülgne meeskond, mis koosneb väga erinevate valdkondade spetsialistidest. Meie koostöö on asjalik ja ühine vaba aja veetmine väga meeldiv.