Noorte ettevõtlikus

Mis on KredExi Karjääriretked?

KredExi Karjääriretked on ellu kutsutud, et tutvustada Eesti koolinoortele nende kodumaakonnas tegutsevaid ettevõtteid ja avardada seekaudu noorte teadmisi karjäärivõimalustest ja toetada noorte ettevõtlikku eluhoiakut.

2020. aastal toimusid Karjääriretked juba kuuendat aastat. Eelmistel aastatel on KredExi Karjääriretked kujunenud õpilaste seas väga menukaks ning kuue aasta jooksul on Eesti pea kõikidest maakondadest ettevõtteid külastamas käinud rohkem kui 1250 koolinoort.  

Igal aastal on 9.-12. klasside õpilastel võimalus tutvuda oma kodukandi tulevaste tööandjatega, et koguda uusi teadmisi ja kogemusi otse keset ettevõtte igapäevategevusi. 

Eelmisel aastal toimusid ekskursioonid otseülekannetena videosilla vahendusel Zoomis. Virtuaalsed karjääriretked võimaldavad tänavu kaasata kõiki 9.-12. klasside õpilasi, kes soovivad oma  kodukandi ja naabermaakonna tulevaste tööandjatega lähemalt tuttavaks saada.

Videoekskursioone viis 2020. aastal koos ettevõtete esindajatega läbi "Rakett 69" teadussaate seitsmenda hooaja võitja Karl-Vilhelm Valter, kes kohtus noortega Zoom’i vahendusel.

Millal videoekskursioonid toimuvad?

Seitsmendad KredExi Karjääriretked toimuvad 2022. a alguses, samuti otseülekannetena üle terve Eesti. Täpsed kuupäevad selgitame välja 2021. a detsembri lõpuks.

Koolinoored Estancis

KredExi Karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi. 

Lisainfo: 

Katalin Püssim, KredExi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, katalin.pussim@​kredex.ee