Maksehäirest teatamine

Kindlustusvõtja
Ostja
Isiku kontakt
Kontakt, kellega suhelda ostja firmas võlgnevuste teemal
Ostja arved
Ostja poolt tasumata arved (s.h maksetähtaeg saabumata)
Tasumata arved
more items

Mitme arve lisamisel saad kasutada faili lisamise võimalust teatise lõpus „Choose Files“.

Kas arved on finantseeritud poliisis märgitud soodustatud isiku poolt?
Asjaolud
Arvete mittetasumise asjaolud (tasumata jätmise põhjused, ostja seisukoht võla tasumise kohta jne.)
Tehtud tegevused