fbpx Taotlemiseks vajalikud dokumendid | KredEx

Kodutoetuse taotlemiseks esita palun järgmised dokumendid.

1. Taotlus

Sul on taotluse esitamiseks kolm võimalust.
a) Kui esitad taotluse internetis KredExi e-teenuste keskkonnas, leiad sealt vajalikud vormid veebivormidena. Sul on vaja digitaalse allkirjastamise võimalust.
b) Taotluse PDF-fail: täida vorm arvutis ja esita e-posti teel. Sul on vaja digitaalse allkirjastamise võimalust.
c) Taotluse Wordi fail (doc-fail): prindi vorm välja, täida paberil, allkirjasta ja esita posti teel.

NB! Taotlusele ei ole vaja lisada isikut tõendavaid dokumente, abielutunnistust, -tõendit ega laste sünnitunnistusi.

Taotlusvorm on KredExi e-teenuste keskkonnas ja kodulehel kättesaadav alates taotlusvooru alguskuupäevast.                                                                                       

Taotluse vormistamise ja esitamise kohta saad täpsemalt lugeda siit.

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2020. aastal saadud maksustatava tulu kohta

Kui leibkonnaliige on tuludeklaratsiooni esitamise kohustuslane, peab tõend muu hulgas sisaldama sama infot tema tulu kohta, mis on kirjas tema kui füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. See tähendab, et ta

 1. kõigepealt esitab Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni (seda saab 2021. aastal teha 15. veebruarist 30. aprillini),
 2. seejärel võtab Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest või esindusest maksuandmete tõendi ning esitab selle KredExile.
   

Pane tähele!

 • Maksuandmete tõend esita ka juhul, kui sa 2020. aastal ei saanud maksustatavat tulu (nii tõendad KredExile, et sa ei saanud sel aastal maksustatavat tulu).
 • Maksuandmete tõendil peab olema Maksu- ja Tolliameti digitaalne või paberil allkiri.
 • Palun ära esita maksuandmete tõendi asemel oma tuludeklaratsiooni.

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saad rohkem lugeda siit.

Välisriigi maksuametist saadud tuludeklaratsioon esita

 • juhul, kui leibkonna täisealine liige töötas 2020. aastal mitteresidendina välisriigis;
 • koos Eesti Maksu- ja Tolliameti maksuandmete tõendiga (ka juhul, kui ta 2020. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saanud).

3. Ehitustööde eelarve 

Kui taotled toetust ehitamisega seotud tegevusteks, esita KredExile

 1. ehitustööde eelarve,
 2. hinnapakkumine (üks või mitu),
 3. hinnapakkumis(t)e alusel koostatud eelarve ja
 4. fotod.

Ehitamisega seotud tegevused on eluruumi püstitamine, laiendamine, ümberehitamine ja renoveerimine.

Mitut hinnapakkumist ja kellelt on vaja?

 • Taotled toetust ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmete ostmiseks ja teed või organiseerid ehitustööd ise – esita KredExile üks hinnapakkumine müüjalt. 
 • Taotled toetust ehitustööde tellimiseks koos ehitusettevõtte pakutavate ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmetega või ainult ehitus- või paigaldustööde tellimiseks (töid võib teha ettevõte või FIE) – esita KredExile kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) tegijalt.

Ehitustööde eelarve ja muud nõutavad dokumendid esita KredExile
a) e-teenuste keskkonnas veebivormil või
b) failis oleval vormil juhul, kui esitad taotluse e-posti või paberposti teel.

Näiteks on vaja lisadokumentidena esitada üks-kaks lähivaates fotot eluruumi puuduste kohta (nt auk katuses, veekahjustus laes, katkine küttekolle, pehkinud aknaraamid, kuivkäimla), mille parendamiseks sa toetust taotled. 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta loe täpsemalt siit.

4. Ostetava eluruumi kirjeldus

Kui taotled toetust eluruumi ostuks, esita KredExile esialgne arusaam uuest eluruumist, mis vastab su leibkonna vajadustele ja mida soovid toetuse eest osta.

Selleks vali kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidiseluruum ja koosta selle põhjal ostetava eluruumi kirjeldus.

Ostetava eluruumi kirjeldus ja muud nõutud dokumendid esita KredExile
a) KredExi e-teenuste keskkonnas veebivormil või
b) KredExi vormil juhul, kui esitad taotluse e-posti või paberposti teel.

Taotluse võid esitada ka selle eluruumi ostuks, mida su leibkond juba kasutab näiteks üüri- või võlaõigusliku lepingu alusel.

Pane tähele!

 • Kui valid taotluse jaoks näidiseluruumi, ei soovita me sõlmida selle müüjaga siduvaid kokkuleppeid (nt teha eelbroneeringut, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlemine kestab kaua ja me ei saa tagada, et iga taotleja saab toetuse.
 • Taotlusele ei ole vaja lisada ostetava eluruumi fotosid.
 • Kui sa said KredExilt taotluse rahuldamise otsuse, ei anna see sulle automaatset õigust osta taotlusse märgitud eluruum. Ost tuleb enne KredExiga kooskõlastada.

Eluruumi ostmise ja nõutavate dokumentide kohta loe täpsemalt siit.

5. Fotod eluruumist

Fotod esita enda või oma kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi kohta juhul, kui taotled toetust
a) selle eluruumi ehitamisega seotud tegevusteks (uue eluruumi püstitamiseks, olemasoleva eluruumi laiendamiseks, ümberehitamiseks või renoveerimiseks, poolelioleva eluruumi valmis ehitamiseks või elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamiseks, samuti olemasoleva eluruumi kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, muutmiseks või asendamiseks) või
b) leibkonnale uue ja sobivama eluruumi ostuks.

Fotod peavad võimaldama KredExil hinnata sinu praegusi elamistingimusi ja olukorda, eluruumi puudusi ning toetuse vajalikkust.

Nõuded fotodele

 1. Kaks fotot majast väljast (eest ja tagant) selliselt, et maja piirdekonstruktsioonid (katus, fassaad, vundament, uksed, aknad) oleksid näha.
 2. Üks-kaks fotot igast majas või korteris olevast eluruumist (esik, köök, vannituba, saun, tualett, elutuba, magamistoad jne) selliselt, et ruumide uksed, aknad, põrandad, seinad, laed ja küttelahendus (ahi, pliit, soemüür, soojuspump, kamin vm) oleksid näha.
 3. Kõrvalhoones asuvast saunast esita üks foto väljast ja kaks fotot sees olevast pesu- ja leiliruumist.
 4. Ehitamisega seotud tegevuste korral üks-kaks lähivaates fotot eluruumi puuduste kohta (nt auk katuses, veekahjustus lagedes või seintes, pehkinud aknaraamid, katkine küttekolle, hallitus), mille parendamiseks toetust taotled.

NB! Fotod peavad olema võimalikult ülevaatlikud ja kvaliteetsed. Ära esita fotosid, mis on udused, mustvalged või pildistatud hämaras. Ei sobi ka fotod, millel on näha ainult ruumi üksikud osad (v.a fotode puhul, mille eesmärk on näidata eluruumi puudusi).
 

Fotode esitamise võimalused
Fotode ja muude nõutavate dokumentide KredExile esitamiseks on sul valida kolm võimalust. Esita need kas
a) failidena e-teenuste keskkonnas taotluse lisas või
b) failidena e-kirja manuses juhul, kui esitad taotluse e-posti teel, või
c) paberfotodena või digifotode väljatrükina juhul, kui esitad taotluse paberposti teel.

Fotode failide nõuded

Pane iga foto failile nimi, mis selgitab, mis on fotol.

Kui esitad taotluse ja lisadokumendid e-kirjaga, arvesta, et ühe e-kirjaga võtame vastu kuni 10 MB faile. Sul on kaks võimalust:
a) saada fotofailid meile mitme e-kirjaga (iga kirja maht kuni 10 MB) või
b) kopeeri kõik fotod ühte Wordi dokumenti ja lisa need taotlusele ühe failina. 

Palun ära kopeeri fotosid mitte kirja sisse, vaid pane kirjaga kaasa fail(id).


6. Lisadokumendid vajaduse korral

 • Puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia juhul, kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps.
 • Õppeasutuse tõend juhul, kui leibkonnas on õpilasest või üliõpilasest kuni 21-aastane laps.
 • Tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem.
 • Kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus juhul, kui see info ei kajastu rahvastikuregistris.
 • Eluruumi kirjeldus ja fotod juhul, kui taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis on eluruumina mittekvalifitseeruv kinnisasi (amortiseerunud korter või maja) või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegu on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.
 • Võlanõudja väljastatud tõend võlgnevus(t)e reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluruumi omanikust taotlejal on Krediidiinfo andmetel võlgnevus(i) üle 1500 euro ning Krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse vahel on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik ainult juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.
 • Notariaalne kasutuskord juhul, kui projekti objektiks olev eluruum on kaasomandis ja toetust soovitakse kasutada taotleja leibkonna ainukasutuses oleva eluruumi parendamiseks. Kui kasutuskord puudub, tuleb taotlemisel esitada kaasomanike vahel sõlmitud lihtkirjalik kasutuskorra kokkulepe koos plaaniga. Toetuse eraldamise korral tuleb selleks, et taotlejal tekiks toetuse väljamakse õigus, seada eluruumile notariaalne kasutuskord.

Korduma kippuvate küsimustega saad tutvuda siin.