Infoleht "Eramaja rekonstrueerimine"

Infoleht annab ülevaate kõigest olulisest, millega väikeelamu omanik kokku võib puutuda, alustades soojustamise põhitõdedest ja küttesüsteemi valikust, lõpetades targa maja lahenduste ja ohutusega. Lahti on kirjutatud ka ehitusprotsessi etapid ning juttu tuleb ka miljööaladel ja muinsuskaitse all olevate hoonete korrastamisest, taastuvenergiast ja ventilatsioonist. 

Artiklite autoriteks on oma ala eksperdid. Infoleht „Eramaja rekonstrueerimine“ valmis KredExi eestvedamisel koostöös TalTechi, Päästeameti, Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna, Tartu kultuuriväärtuste teenistuse, Eesti Taastuvenergia Koja, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni ja Muinsuskaitseameti ekspertidega ning arhitekt Oliver Alveriga. 

Lehitse infolehte siit või lae alla PDF versioon