Erakorraline väikelaenu käendus

Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenustingimustele vastava käenduse annab pank või liisinguandja KredExi poolt antud volituse alusel. Teenuse kasutamiseks pöördu panka alates 7.maist.

Põhitingimused:

 • Ettevõtja ei olnud raskustes 31.12.2019 seisuga

 • 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid, või on need ajatatud

 • Laenu taotlemise ajal on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded

 • Käendus kuni 100% tagatavast laenust, maksimaalselt 100 000 eurot ettevõtja kohta

 • Tagatisena võidakse rakendada ettevõtte omanike solidaarset käendust 25% ulatuses tagatavast laenust

 • Isikliku käenduse nõue ei rakendu muu tagatise olemasolul, mille eeldatav realiseerimise tulem on vähemalt 50% laenusummast.

 • Isikliku käenduse nõue ei rakendu, kui on täidetud kõik järgmised tingimused

  • Ettevõtja alustas äritegevust enne 2015. aastat

  • Omakapitali osakaal varadest oli 31.12.2019 seisuga vähemalt 30%

  • Omakapital 31.12.2019 seisuga oli summaarselt suurem kui tagatav laen

Täpsed tingimused