Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenustingimustele vastava käenduse annab pank või liisinguandja KredExi poolt antud volituse alusel. Teenuse kasutamiseks pöördu panka alates 7.maist.

Tingimused

Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse tingimused