Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele

Käenduse eesmärk on võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenustingimustele vastava käenduse saamiseks esitab pank või liisinguandja KredExi kodulehel asuva taotluse. Teenuse kasutamiseks pöördu panka.

Põhitingimused:

  • Ettevõtja ei olnud raskustes 31.12.2019 seisuga
  • 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid, või on need ajatatud
  • Laenu taotlemise ajal on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded
  • Käendus alates 10 miljonist eurost ettevõtja kohta, maksimaalselt 90% tagatavast laenust
    • Jae- ja hulgikaubandusettevõtetel ja ehitussektori ettevõtetel maksimaalselt 60% tagatavast laenust
    • Kinnisvara arendamise projektide puhul kuni 50% tagatavast laenust, võimalik ka väiksem käendus kui 10 miljonit.

Täpsed tingimused (kehtivad)