Käenduse eesmärk on võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenustingimustele vastava käenduse saamiseks esitab pank või liisinguandja KredExi kodulehel asuva taotluse. Teenuse kasutamiseks pöördu panka.

Tingimused

Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused riiklikult olulistele projektidele