Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele.

Käenduse eesmärk on võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenustingimustele vastava käenduse annab pank või liisinguandja KredExi poolt antud volituse alusel.

Põhitingimused:

 • Ettevõtja ei olnud raskustes 31.12.2019 seisuga
 • 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid, või on need ajatatud
 • Laenu taotlemise ajal on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded
 • Prognoositav koguvõla ja EBITDA suhe koos täiendava laenuga väiksem kui 7; majutussektori ettevõtjatel väiksem kui 10
 • Käenduse määr kuni 100% tagatavast laenust, maksimaalselt 700 000 eurot ettevõtja kohta
 • Tagatisena võidakse rakendada ettevõtte omanike solidaarset käendust 25% ulatuses tagatavast laenust
 • Isikliku käenduse nõue ei rakendu muu tagatise olemasolul, mille eeldatav realiseerimise tulem on vähemalt 50% laenusummast.
 • Isikliku käenduse nõue ei rakendu, kui on täidetud kõik järgmised tingimused
  • Ettevõtja alustas äritegevust enne 2015. aastat
  • Omakapitali osakaal varadest oli 31.12.2019 seisuga vähemalt 30%
  • Omakapital 31.12.2019 seisuga oli summaarselt suurem kui tagatav laen

 

Täpsed tingimused