Energiatõhusus: uuringud ja andmed

Suur osa Eesti elamufondist on ehitatud nõukogude ajal. Arvestades tollaseid projekteerimisnorme ja arusaamasid energiatõhususest, on rekonstrueerimistööde läbiviimine vajalik tänapäevaste elamistingimuste ja mõistliku energiakasutuse saavutamiseks. Oleme koostöös partneritega viinud läbi erinevaid uuringuid, et saada infot elamufondi seisukorrast ning vanade majade rekonstrueerimiseks vajalike tehniliste lahenduste väljatöötamiseks.

Infomaterjalid

Uuringud