fbpx Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetus | KredEx

Eesmärk

Tule osale tasuta veebiseminaril ja saa rohkem teada!

KredEx kutsub teid osa võtma veebiseminarist, kus räägime üsna pea avatavast taotlusvoorust, selgitame, kellele on toetused suunatud, ja jagame täpsemat infot selle põneva uue rekonstrueerimistehnoloogia kohta.

Veebiseminar toimub 30. septembril kell 14.00
Registreeru veebiseminarile


Toetuse andmise eesmärgid on:

 • korterelamute rekonstrueerimisel uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtu soodustamine
 • korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine
 • energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Toetust saab 50% või kõige rohkem 1 000 000 eurot ühistu kohta.

Taotlusvoor ei ole avatud. Anname taotlusvooru avamisest ette teada vähemalt 30 päeva.
Taotlusvoor on avatud vähemalt 60 päeva.

Kellele sobib

 • korteriühistule

Põhitingimused

Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:

 • akende, tuletõkke- ja välisuste vahetusest ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi ehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine ja sellega kaasnevad tööd
 • avatäidete vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd
 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks lifti ehitamine, trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine, varikatuse lisamine ning sellega kaasnevad tööd
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine või lisamine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • punktides 1–12 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine
 • omanikujärelevalve teostamine
 • tehnilise konsultandi teenuse kasutamine vastavalt § 8 lõikele 3.

Fassaadi ja katuse soojustamine on toetatavaks tegevuseks, kui selleks kasutatakse tehases eelnevalt valmistatud välisseina ja katuse elemente ning hoone juures toimuvad ainult elementide paigaldamisega seotud tööd.

 • Enne KredExile taotluse esitamist taotleja teostatud tegevuste ja võetud kohustuste kulud ei ole abikõlblikud.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates kuni 24 kuud.
 • Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist üks kord projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul maksimaalselt 18 kuu võrra, kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakorralised asjaolud ja tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 31. augustil 2024. a.

Toetust saab 50% abikõlblikest kuludest ning kuni 1 000 000 eurot ühistu kohta.

Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata. Omafinantseeringuna ei käsitleta toetust teisest meetmest või riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

Dokumendid

Võta ühendust

Kalle Kuusk
hoonete energiatõhususe projektijuht
kalle.kuusk [at] kredex.ee