fbpx KredeExi Karjääriretked | KredEx

Mis on KredExi Karjääriretked?

KredExi Karjääriretked on ellu kutsutud, et tutvustada Eesti koolinoortele nende kodumaakonnas tegutsevaid ettevõtteid ja avardada seekaudu noorte teadmisi karjäärivõimalustest ja toetada noorte ettevõtlikku eluhoiakut.

Tänavu toimuvad Karjääriretked juba kuuendat aastat. Eelmistel aastatel on KredExi Karjääriretked kujunenud õpilaste seas väga menukaks ning viie aasta jooksul on Eesti pea kõikidest maakondadest ettevõtteid külastamas käinud rohkem kui 1000 koolinoort.  

Igal aastal on 10.-12. klasside õpilastel võimalus tutvuda oma kodukandi tulevaste tööandjatega, et koguda uusi teadmisi ja kogemusi otse keset ettevõtte igapäevategevusi. Nii mõneski ettevõtetes tekib noortel võimalus ka ise tööd järgi proovida ja käed külge panna. Selle aasta karjääriretked toimuvad kevadel maikuus. Täpsed kuupäevad veel selguvad. Nagu tavapäraseks saanud, toimub Karjääriretkedele saamiseks ka motivatsioonikirjade või motivatsioonivideote konkurss, mille tulemusel valitakse välja need klassid ja koolid, kel avaneb sel aastal võimalus retkedele minna.

2020. aasta KredExi Karjääriretked pidid toimuma maikuus, ent eriolukorra tõttu on need edasi lükatud aasta teise poolde.

Koolinoored Estancis

Millistes maakondades Karjääriretked toimuvad?

2019. aastal toimusid KredExi Karjääriretked kaheksas maakonnas: Harjumaal, Saaremaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Võrumaal. 2020. aasta retked toimuvad kevadel maikuus, täpne info tulekul.

Milliseid ettevõtteid külastatakse?

Ühe päeva jooksul külastatakse noorte kodupiirkonnas kuni kolme tootmisega tegelevat ettevõtet. Kaasame Karjääriretkede projekti ettevõtteid, kes on piirkonna olulised tööandjad ja kellest suurem osa on olnud ajal või teisel KredExi laenukäenduse kliendid.

Millal Karjääriretked toimuvad?

2019. aastal Karjääriretked toimusid novembrikuus: 

12. novembril: Harjumaal, Järvamaal

13. novembril: Lääne-Virumaal

14. novembril: Pärnumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal

15. novembril: Tartumaal, Võrumaal