City skyline with sunset

EAS ja KredEx ühinesid. Teenuseid pakume praegu KredExi ja EASi kaubamärkide alt.

Alates loomisest oleme

taganud enam kui 4 000 ettevõtte kohustusi

kogusummas üle 1 miljardi euro

Võimaldanud ettevõtjatele

täiendavat rahastust üle 2,2 miljardi euro,

tänu millele on loodud üle 17 000 töökoha

Aidanud

ligi 103 000 perel rajada või korda teha oma kodu

Parandanud rohkem kui

17 000 vähekindlustatud lapse elamistingimusi