Startup Estonia otsib Eesti iduettevõtluse arendajaid

24.05.2024

Startup Estonia otsib hankega Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arenguprogrammide läbiviijaid, kes soovivad korraldada tasuta programme neljas kohaliku startup-ökosüsteemi jaoks esmatähtsas arengusuunas. Arenguprogrammide läbiviimiseks on planeeritud 160 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Startup Estonia kogukonna arendusjuht Sandra Saarniit sõnas, et hankega otsitakse nii Eestis juba tegutsevatele kui ka potentsiaalsetele iduettevõtjatele aga ka startup-kogukonnale laiemalt suunatud arenguprogrammide läbiviijaid. “Me oleme kaardistanud ära väljakutsed, mis on ühelt poolt väga olulised kohaliku iduettevõtluse arengu seisukohalt, kuid teiselt poolt vajavad süsteemset ning samal ajal ka uudset lähenemist ja tuge. Nii jäi sõelale neli teemat, kuhu otsime uute arenguprogrammide loojaid ning nende läbiviijaid,” ütles Saarniit.

Igas teemas valitakse üks parim meeskond, kokku tellitakse neli programmi maksimaalselt 40 000 euro ulatuses ehk kokku on Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arenguprogrammide läbiviimiseks planeeritud 160 000 eurot ning summadele lisandub käibemaks. Arenguprogrammidest osavõtt peab olema osalejatele tasuta.

Hankega otsitakse eelkõige uusi programme ja ideid. “Valiku oluliseks kriteeriumiks on algatuste uudsus ja originaalsus ning me ei kaasrahasta olemasolevaid programme, kuid uudse lähenemisega olemasolevate programmide edasiarendatud versioonid on oodatud pakkumust esitama,” täpsustas Saarniit.

Startup Estonia otsib algatusi, mis aitavad kaasa süvatehnoloogia iduettevõtluse ökosüsteemi arendamisele, toetades süvatehnoloogia iduettevõtete pealekasvu tagamist ning teadmusmahuka iduettevõtluse ökosüsteemi arenguks vajalikku kompetentsi kasvatamist Eesti organisatsioonides ja ettevõtetes.

Kandideerima oodatakse meeskondi, kes soovivad panustada iduettevõtluse ökosüsteemi mitmekesisemaks muutmisesse ning on valmis läbi viima arenguprogramme, mis toetavad soolise ja ealise tasakaalu, välisasutajate lõimumist Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi, vähemusgruppidele võrdsete võimaluste loomist ning iduettevõtlussektoris esinevatest probleemidest ja lahendustest teadlikkuse tõstmist.

Lisaks on oodatud pakkumused nendelt, kes soovivad aidata kaasa noorte seas ettevõtluse populariseerimisele ning iduettevõtete asutajate järelkasvu kasvatamisele, võttes fookusesse gümnaasiumiõpilasi ning kutse- ja kõrgkoolides õppivaid noori.

Startup Estonia soovib leida ka iduettevõtluse tugiorganisatsioonide arendamisele suunatud projektide läbiviijat, kes aitab edasi arendada tugiorganisatsioonide kvaliteeti, teadlikkust, jätkusuutlikust ning koostöövalmidust teiste startup-ökosüsteemi osalistega.

Hankes osaleda soovijad on oodatud osa võtma Startup Estonia poolt korraldatavast infotunnist, mis toimub 28. mail kell 11.00. Osalejad saavad registreeruda riigihangete registri kaudu.

Hange „Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine ja iduettevõtjate arenguprogrammid“ korraldatakse Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi (projekti number 2021-2027.1.03.23-0212) rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.