Eesti elektromobiilsuse programm ELMO

ELMO

Eesti on elektriautode kasutusele võtmisel üks globaalseid pioneere, milles oli oluline roll ka KredExil.

Vabariigi Valitsus sõlmis 2011. aasta märtsis Mitsubishi Corporationiga lepingu 10 miljoni AAU ulatuses saastekvoodi müügiks, et algatada Eesti elektromobiilsuse programm. Programm koosnes kolmest osast: Sotsiaalministeeriumi poolt võeti näidiskasutusse 507 Mitsubishi iMiev elektriautot, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt töötati välja toetusskeem eraisikutele ja juriidilistele isikutele elektriautode ostu toetamiseks ning rajati kogu riiki kattev elektriautode laadimistaristu. Ostutoetuse jagamist ning kiirlaadimisvõrgu haldamist korraldas SA KredEx.

Programmi eesmärgiks oli kiirendada elektriautode kasutuselevõtmist Eestis ja aidata kaasa riigi poolt võetud eesmärgi täitmisele taastuvenergia kasutuse suurendamisel transpordis aastaks 2020.

Programmi perioodiks oli 2011-2014, mis vastas Kyoto protokolli alusel toimuva saastekvoodi kaubanduse perioodile.

 

ELMO programm koosnes kolmest olulisest ja teineteist täiendavast osast:

Kiirlaadimistaristu

Eesti oli 2012. aastal esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.

Elektriautode kiirlaadijad paigaldati üle Eesti, tagamaks kõigile elektriauto kasutajatele piisava liikumisvabaduse. Kokku paigaldati ELMO programmi raames 167 kiirlaadijat, millest 102 paiknesid linnades ja 65 maanteede ääres.

Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu müüdi enampakkumise teel, mille võitjaks osutus ainukese kvalifitseerunud pakkumusega Elektrilevi OÜ.

Tutvu ka kiirlaadijate kasutamise statistikaga.

Elektriauto ostutoetus

Ajavahemikus 2011-2014 eraldas KredEx elektriautode ostuks toetusi kogusummas 10,5 miljonit eurot. Keskmiseks toetussummaks kujunes 16 500 eurot ühe auto kohta. KredExi väljastatud elektriautode ostutoetuse abil lisandus Eesti teedele üle 650 elektriauto. Kõige populaarsem elektriauto, mida ostutoetusega soetati, oli Nissan Leaf (370 autot).

Elektriautode ostutoetust rahastati Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud lepingu alusel CO2-kvoodi müügist saadud vahenditest.

Tutvu ka täpse ostutoetuse statistikaga.

ELMO lühirent

KredEx pakkus ELMO programmi raames ka elektriautode lühirenditeenust. Tollal uudne renditeenus pakkus huvilistele võimalust kogeda elektriautoga sõitmist ning sooritada lühemaid sõite isiklikku autot omamata. Lühirent mängis olulist rolli elektriautode populaarsuse kasvatamisel, kuna igal huvilisel avanes võimalus elektriauto proovile panna tunnipõhise tasuarvestusega.

Rendiautodega läbiti ligi 2,5 miljonit kilomeetrit, seda 255 000 renditunni jooksul. Registreerunud kasutajaid oli üle 8 000, kuid aktiivseid kasutajaid, kes rentisid sõidukit vähemalt korra nädalas vaid 24.

ELMO renditeenus koos autopargiga müüdi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud avaliku enampakkumise käigus eraturu pakkujale, kes jätkab teenuse osutamist sama nime alt.