Veebruaris algab kohalike omavalitsuste ametnike koolitus “Koolitus energiatõhususe alase haldussuutlikkuse parendamiseks”

27.01.2009

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös SA KredExi ja Tallinna Tehnikaülikooliga alustab veebruaris kohalike omavalitsuste esindajate koolitus:„Koolitus energiatõhususe alase haldussuutlikkuse parendamiseks“ Koolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste (KOV) esindajale, koolitus on tasuta ja  toimub ESF meede 1.5.3 “Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine” toetusel.  Koolituse sihtrühm: Valla – ja linnavalitsuse juhid, valitsuse liikmed ning  ehitusjärelevalve, kommunaalmajanduse,  energiamajanduse ja investeeringukavade eest vastutavad spetsialistid. Koolitusel pakutakse osalejatele teavet uutest ehitusalasest õigusaktidest (Vabariigi Valitsuse määrused "Energiatõhususe miinimumnõuded",  "Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu", majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Energiamärgise vorm ja väljastamise kord"). Koolituse tulemusena on vastava valdkonna ametnikud võimelised koordineerima energiasäästu alaseid projekte ja tegevusi maakonna ning omavalitsuse tasandil, hindama energiasäästu rakendamise vaatepunktist neile kinnitamiseks esitatavaid ehitusprojekte, hindama energiasäästu rakendamise vaatepunktist vastuvõetavaid ehitisi ning koordineerima omavalitsuse energiasäästu alaseid tegevusi. Igale omavalitsusele on tagatud üks osaleja koht ja kokkuleppel korraldajaga on võimalus täiendavate kohtade eraldamine, lähtuvalt KOV  suurusest ja valdkonnas töötavate spetsialistide arvust.   Koolitused toimuvad10. ja 17. veebruaril ning 4. märtsil  Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži ruumides, Järveküla tee 75, Kohtla-JärveKoolitusele ootame Virumaa regiooni omavalitsuste esindajaid.NB! Koolitusele registreerumine lõpeb 31. jaanuaril 2009   11. ja 19. märtsil ja 8. aprillil Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides Lääne-Eesti regiooni omavalitsuste esindajaid. 14.ja 28. aprillil ja 26. mail Tallinna Tehnikaülikoolis Põhja-Eesti regiooni omavalitsuste esindajaid. 24.aprillil 8. ja 22. mail Tartus hotell REHE ruumides Lõuna-Eesti regiooni omavalitsuste esindajaid. NB!  2009 aasta septembris toimub veel üks koolitus Tallinnas, neile spetsialistidele, kellel ei õnnestunud erinevatel põhjustel eelnevatel koolitustel osaleda.  

Info ja registreerimine TTÜ Avatud Ülikool,  telefonil 6 202 063 või e-posti aadressil: [email protected]