KredEx väljastas ettevõtluslaenu käendusi ligi 360 miljoni krooni eest

16.03.2009

KredExi väljastatud ettevõtluslaenu käenduste maht oli 2008. aastal kokku 357 miljonit krooni, mis on 2% enam kui aasta varem.

„Arvestades möödunud aastal majanduses ja eelkõige finantssektoris toimunud arenguid, kus väljastatavate laenude maht pidurdus, on ka väikese kasvu korral tegemist meie jaoks tähtsa signaaliga, mis kinnitab KredExi olulisust ettevõtete kapitalile ligipääsetavuse tagamisel“, ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

Ettevõtjate ja pankade huvi KredExi toodete osas suurenes märgatavalt aasta teises pooles, mil ülimalt ettevaatlikuks muutunud laenuturul sai KredExi täiendava tagatise olemasolu tihti määravaks panga poolt finantseerimisotsuse tegemisel.

KredExi laenu- ja liisingkäenduste ning pangagarantii käenduste toel võtsid ettevõtjad eelmisel aastal pankadest kokku 605 mln krooni laenu, mille abil plaanitakse luua 1 207 uut töökohta. Ettevõtluskäenduste hulgas sõlmiti aasta jooksul ka 30 stardilaenu käenduse lepingut summas 9 mln krooni, mis võimaldas alustavatel ettevõtjatel pankadest laenata kokku 12 mln krooni.

Valdkonniti kasutasid KredExi laenukäendust kõige enam metalltoodete tootmisega (11% aasta jooksul väljastatud käenduste mahust), puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega (10%), ehitustegevusega (9%) ja muu äritegevusega (8%), elektrienergia-, gaasi- ja veevarustusega (7%), tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega (7%) seotud ettevõtted. Teiste tegevusvaldkondade osakaalud jäid üksikult alla 5%.

Aastal 2008 laekus KredExile 410 ettevõtluslaenu käenduse taotlust ning 90 lisataotlust olemasolevate käenduslepingute muutmiseks. Käendustaotluste kogusumma moodustas 486 mln krooni. Pankadega sõlmiti 342 lepingut - investeerimislaenu käendusi väljastati kogusummas 146 mln krooni, käibekapitalilaenu ja arvelduskrediidi käendusi 123 mln krooni, liisingkäendusi 12 mln krooni ja pangagarantii käendusi kogusummas 76 mln krooni.

Võrreldes eelneva aastaga suurenes 2008. aastal oluliselt käibekapitalilaenu ja arvelduskrediidi ning pangagarantii käenduste osakaal, ulatudes 55%ni kogumahust. Samavõrra vähenes investeerimislaenu käenduste osakaal.

KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul näitavad need tendentsid, et ettevõtted vajavad hetkel eelkõige käibevahendeid ning investeerimisotsuste tegemisel ollakse varasemast konservatiivsemad.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 1 301 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte poolt võetud pangalaene ja liisingtehinguid kogumahus ligikaudu 4 mld krooni. Väljastatud käendusmaht kokku moodustab ligikaudu 2 mld krooni. KredEx on aidanud kaasa enam kui 6 300 uue töökoha loomisele.

KredEx on finantsasutus, mis on loodud eesmärgiga parandada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandada ekspordiga seotud krediidiriske, võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu ja arendada energiasäästlikku mõtteviisi.

KredExi ettevõtluslaenu käendused on kaasrahastatavad Euroopa Regionaalarengu Fondist.