Lasterikaste perede toetust taotleb 736 peret

02.06.2010

31. mail lõppes lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt. KredExile on tänaseks laekunud kokku 736 taotlust, summas 71,7 mln krooni. Keskmiselt on taotluse summa 97 400 krooni. Taotlusi tuli kõikidest Eesti maakondadest. Enim taotlusi on esitatud Harjumaalt, kust on laekunud 113 taotlust, järgnevad Ida-Virumaa 87, Tartumaa 85 ja Pärnumaa 68 taotlusega. Kõige vähem taotlejaid on Hiiumaalt, kust on laekunud 7 taotlust.

Toetuse jagamise algataja majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi sõnul on "Lasterikastele peredele kodutoetuse jagamine väga oluline ja tuleks kehtestada seadusega, et tagada neile kindlustunne oma elamistingimuste suhtes ka tulevikus".

Otsused taotluste rahuldamise kohta tehakse teatavaks augustis ning kõigile taotlejatele saadetakse otsus kirjalikult.

KredEx alustas 28. aprillil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4 350 krooni kuus. Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks ning maksimaalseks toetussummaks on 100 000 krooni. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 200  000 krooni. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 % ulatuses projekti maksumusest.