Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse väljamaksmine

Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses.

Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, maa-ala korrastatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse saajal tuleb e-maili või tähitud postiga esitada:

  • Väljamakse taotlus vastaval vormil 
  • Lõpparuande vorm
  • Ehitus- või töövõtulepingud
  • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
  • Arved
  • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
  • Jäätmeseaduse kohase jäätmeõiendi ning muud jäätmete seaduspärast käitlemist tõendavad dokumendid (nt üleandmis-vastuvõtmisaktid, jäätmeluba, kompleksluba, registreerimistõend jne)
  • Ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis
  • Fotod teostatud töödest.

Arved peavad olema esitatud taotleja nimele ja ülekanded peavad olema toimunud taotleja kontolt. Sularahamakseid ei aktsepteerita.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksmise taotluse 20 tööpäeva jooksul ehitise täieliku lammutamise teatise või kasutusteatise esitamisest arvates.

Toetus makstakse välja toetuse saaja kontole.

Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse, konto- või krediitkaardiväljavõtte 10 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.