Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Kellele on KOV lammutustoetus mõeldud?

Lammutustoetuse eesmärgiks on lammutuskulude osalise riikliku toetamise abil aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja langenud elamuid ja haridus- ja teadushooneid, mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine on ebaotstarbekas ja mida ei ole õnnestunud võõrandada ning vabastada maaala taas loodusele, põllumajandusele või võimaldada kujundada see avalikuks ruumiks.

Taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksused (edaspidi KOV), nende valitsemisala asutused, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine KOV-i territooriumil, või eraõiguslikud juriidilised isikud, kes seaduse alusel antud haldusakti või halduslepingu alusel täidavad vastavaid avaliku halduse ülesandeid.

Meetme raames toetatakse kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva elamu ning haridus- ja teadushoone osalist või täielikku lammutamist ja lammutusjäätmete käitlemist ning krundi korrastamist, sealhulgas haljastamine.

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

  • kasutusest välja langenud hoone osalise või täieliku lammutamise kulu.
  • lammutusjäätmete käitlemise ja krundi korrastamisega, sealhulgas haljastamisega seotud kulu kuni 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.
  • kasutusest välja langenud hoone lammutamise projekteerimisega seotud kulu juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana käesoleva meetme raames.
  • projekti läbiviimiseks vajalike tööde maksumus on abikõlblik vaid juhul, kui toetuse saaja on tööde tellimiseks läbi viinud hanke riigihangete registri kaudu.

Toetuse määr on kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.

Maksimaalne võimalik toetusmaht taotleja kohta on 100 000 eurot.

Meetme raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.