Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Väljamakse taotlemine

KredEx maksab toetust või teeb viimase makse tööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud. Toetus makstakse välja mitte enam kui kahes osas, kusjuures väljamakse peab moodustama vähemalt kolmandiku taotletud toetussummast.

Toetuse väljamakse või osalisel väljamaksel lõpliku väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, ehitusobjekti maa-ala korrastatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud kasutusluba või -teatis ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata. Osaline makse tehakse vastavalt teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile ning sellele vastavale arvele.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksetaotluse 20 tööpäeva jooksul kasutusteatise või kasutusloa väljastamisest arvates. Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExi e-keskkonna kaudu www.ekredex.ee või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile kredex at kredex dot ee või allkirjastatult posti teel.

KredEx teeb väljamakse otsuse 20 tööpäeva jooksul väljamakse taotluse esitamisest arvates ja teeb toetuse saaja kontole väljamakse 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest arvates.

Kui teenuse eest tasuti väljamakse taotluse esitamise hetkeks vaid osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte 10 tööpäeva jooksul väljamakse tegemisest arvates.

Toetuse saaja peab KredExile esitama koos väljamakse taotlusega kulude tekkimist tõendavad dokumentide koopiad, milleks on:

  • esitatud arve ja vajadusel selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte;
  • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.