Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

Üürielamute toetuse taotlusvoor oli avatud 3. detsembrist 2018 ning taotlusi sai esitada kuni 4. veebruarini 2019.

2018. aastal oli üürielamute toetust võimalik taotleda veel ka alates 2. aprillist kuni 15. augustini.

2017. aastal oli üürielamute toetuse taotluste vastuvõtt avatud kuni 30. detsembrini.

Kellele on kohaliku omavalitsuse elamufondi investeeringu toetus mõeldud?

Toetus on mõeldud kohaliku omavalituse või tema valitseva mõju all olevale üksusele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse territooriumil ja kes haldusakti või halduslepingu alusel täidab vastavaid avalikke ülesandeid. Ka kohaliku omavalitsuse üksusel, kelle ühinemise on Vabariigi Valitsus kinnitanud, on õigus taotlus esitada. Täpsemate tingimustega palume tutvuda siit.

Toetuse andmise eesmärgiks on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ning soodustada investeeringuid inimestele eluruumide rajamiseks.

Millised on toetatavad tegevused?

Toetust saab järgmistele kuludele:

 • Ehitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgse projekteerimise ning omanikujärelevalvega seotud kulu;
 • Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd;
 • Korteri sisustamine esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga;
 • Üürielamu teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulud;
 • Ümberehitamisele kuuluva ehitise insenertehniliste mõõdistuse kulu;
 • Ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade ja nende paigaldamise kulud;
 • Kinnistu haljastamise kulud kuni 10% ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest.

Mitteabikõlblikud kulud on:

 • kulud, mis ei ole seotud toetatavate tegevustega või on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised
 • omandiküsimuste lahendamisega seotud kulu;
 • taotleja projektijuhtimisega seotud kulud;
 • ettevalmistava tegevuse kulud ja riigihanke läbiviimisega seotud kulud;
 • ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud;
 • kulud, mille finantseerimisallikaks on mõni muu riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest rahastatav toetusmeede.

Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja nende tegemine dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud. 

Toetuse määr on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2 500 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.

Toetust saanud kohalikud omavalitsused

Nimekiri toetust saanud kohalikest omavalitsustest

Lisamaterjalid

Määrus „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“

Määruse seletuskiri

Määruse muutmise seletuskiri

Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid:

Toetuse taotlus (mobiilse töötaja sihtgrupp)
Toetuse taotlus (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp) 
Investeeringu majanduslik analüüs (mobiilse töötaja sihtgrupp) 
Investeeringu majanduslik analüüs (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp) 
Investeeringu tasuvusanalüüs

Toetuse taotlemine

1Viige läbi riigihange

2Esitage toetuse taotlus

3KredEx teeb toetuse otsuse

6Esitage peale viimast toetuse väljamakset, 30 päeva jooksul KredExile lõpparuanne

5Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist

4Teostage tööd 30 kuu jooksul pärast otsuse saamist

Kontakt

Palun tutvuge kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimuste ja korraga ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kristo Hütt

  Kliendihaldur

  +372 667 4113

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.