Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse väljamaksmise tingimused

Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele. Toetuse väljamakse või osalisel väljamaksel lõpliku väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba, esitatud kehtiv hoone või eraldiasetseva energiatootmisseadme rajatise kindlustuspoliis ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata. Osaline makse tehakse vastavalt teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile ning sellele vastavale arvele.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksetaotluse 20 tööpäeva jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest arvates.

Väljamakse taotlusele lisatavad dokumentide koopiad:

  • esitatud arved ja selle tasumist kinnitavad maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõtted;
  • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping;
  • kasutusteatis või kasutusluba
  • kehtiv hoone või eraldiasetseva energiatootmisseadme rajatise kindlustuspoliis

Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib KredEx kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse. KredEx teeb väljamakse otsuse 20 tööpäeva jooksul väljamaksetaotluse esitamisest arvates ja teeb toetuse saaja kontole väljamakse 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest arvates.


Aruannete esitamise tähtaeg ja kord

Toetuse saaja esitab KredExile energiatootmisseadme mõõdetud kuupõhised kalendriaasta energiatootmise andmed kord aastas 1. veebruariks kolmel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.

Energiatootmise andmed esitatakse KredExi andmevahetussüsteemi kaudu elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.