Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Väljamakse taotlemisest

Toetuse väljamakse otsus ja toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas pärast kõigi meetme raames elluviidavate tegevuste vastuvõtmist toetuse saaja poolt.

Toetuse väljamakse saamiseks peavad taotluse aluseks olevad tööd olema lõpetatud ja vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga ning tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata . Toetuse saaja on esitanud kinnituse ehitusseadustiku kohase ehitise kasutusteatise esitamise kohta või kasutusloa väljastamise kohta. Kui toetuse taotleja teostab toetuse aluseks olevad rekonstrueerimistööd ise, siis peab ta nende lõpetamist omakäeliselt kinnitama koos lõpetamist tõendavate piisavat informatsiooni andvate fotode esitamisega.
Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamakse taotluse 30 tööpäeva jooksul arvates eeltoodud tingimuste täitmisest.

Toetuse saajal tuleb e-maili või tähitud postiga esitada:

  • Väljamakse taotlus vastaval vormil
  • Ehitus- või töövõtulepingud (olemasolul)
  • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
  • Arved
  • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
  • Kehtiv kodukindlustuspoliis
  • Vastava ehitise kasutusteatis või kasutusluba välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse või ei ole abikõlblike tegevuste puhul nõutud.

Arved peavad olema esitatud taotleja nimele ja ülekanded peavad olema toimunud taotleja kontolt.
Sularahamakseid ei aktsepteerita.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksmise taotluse 30 tööpäeva jooksul arvates meetme raames toetatud abikõlbulike tegevuste vastuvõtmisest.

Toetus makstakse välja toetuse saaja kontole.

Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse, konto- või krediitkaardiväljavõtte 30 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.