Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse põhitingimused

Millised on toetuse põhitingimused?

 • Toetatavate tööde teostamiseks on taotleja kohustatud järgima tööde teostamisele seatud nõudeid vähemalt alltoodud nõuete ulatuses:
 1. soojustama välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K), koos välisseinaga soojustava sokli või vundamendi osas soojusläbivuse nõue ei rakendu;
 2. soojustama katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivusega U ≤ 0,12 (W/m2K);
 3. vahetama välisaknad akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K) (vähemalt kolmekordne klaaspakett);
 4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojusläbivus peab olema U ≤ 0,25 (W/m2K);
 5. toetuse andmise  raames paigaldatava kütteseadme minimaalsed kasutegurid (alumise kütteväärtuse alusel) peavad olema halupuukatlal 0,80 ja pelletkatlal 0,85.
 6. õhk-vesi tüüpi soojuspumba soojustegur (COP) peab kütmisel olema vähemalt 3,5 (7°C/35°C EN 14511) ja vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade süsteemi soojustegur (COP) vähemalt 4,0 (0°C/35°C EN 14511);
 7. tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaatventiilid;
 8. soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi temperatuuri suhtarv (kasutegur) peab olema vähemalt 0,80;
 9. välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel peab taotleja paigaldama elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid, mille õhuvoolu läbilaskevõime ühe toa kohta on vähemalt 10 l/s.
 • Toetuse taotleja peab rekonstrueerimistööde teostamiseks või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks võtma valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt iga rekonstrueerimistöö või seadme kohta vähemalt kolm pakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostab rekonstrueerimistööd ise. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale rekonstrueerimistööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil.Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel ja akupanga paigaldamisel peab müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine. Elektritootmisseadmete abikõlblikkuse hindamise kriteeriumiteks on kuni 11 kW tootmisseadmete vastavus Eesti standarditest (sh EVS-EN 50438:2008) ning võrgueeskirjast tulenevatele nõuetele.
 • Taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Juhul kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.
 • Käesolevaga ei toetata ärieesmärkide saavutamisele suunatud tegevusi, mille eesmärgiks on eluruumina kasutusel oleva väikeelamu edaspidine kasutusele võrmine mitteeluruumina. 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.