Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Krediidikindlustuse mõisted

Kindlustusjuhtum
Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist. Kindlustusjuhtumi põhjuseks võib olla kommertsrisk või poliitiline risk.

Kindlustuskate
Kindlustuskate sätestatakse kindlustuslepingus või Ostja krediidilimiidi otsuses, s.o. protsent, millele vastava osa Kahjusummast hüvitab Kindlustusandja Kindlustusvõtjale Kindlustusjuhtumi toimumise korral vastavalt Kindlustuslepingule. Kahjusumma ei tohi ületada Ostja krediidilimiiti.

Kindlustuspreemia
Kindlustuspreemia on kindlustuskaitse eest tasutav rahasumma, mille väljaarvestamine toimub kindlustatava käibe prognoosi ja kindlustuspreemia tariifi alusel. Kindlustusvõtja tasub kindlustusaasta jooksul eeldatavat kindlustuspreemiat, lõplik kindlustuspreemia arvestatakse välja vastava kindlustusaasta lõpul pärast vastava Käibedeklaratsiooni esitamist. Kindlustusaasta lõpul tehakse tasaarveldus eeldatava ja lõpliku preemia vahel.
Kindlustuspreemia suurus sõltub kindlustusvõtja sihtriikide riskikategooriatest, maksetähtaja pikkusest ning kindlustusvõtja krediidiriskide juhtimisest.

Krediidilimiit
Krediidilimiit on krediidilimiidi otsuses määratud maksimumsumma, mille ulatuses kaetakse ostja poolt tasumata arved. Krediidilimiidi suuruse määramisel on soovitatav hinnata, milline on ostja võimalik suurim hetkeline võlgnevus, võttes sealjuures arvesse müüdava kauba kogust ja rahalist väärtust, saatmise sagedust ning maksetähtaega. Näiteks, kui prognoositakse kuukäivet 500 000 EURi ja maksetähtaeg on 60 päeva, siis on pidevalt üleval 2 kuu arved ehk vajalik limiit on 1 mln EUR-i; kui aga maksetähtaeg on 30 päeva, siis on limiidivajadus 500 000 EUR-i.

Kommertsrisk
Kommertsriskiga on tegemist, kui nõude lootusetuks tunnistamise on tinginud Ostja maksejõuetus või Ostjapoolne maksekohustuste täitmata jätmine.

Pikendatud maksetähtaeg
Pikendatud maksetähtaeg on poliisis lubatud Ostjale võimaldatav pikendatud maksetähtaeg, mis lisandub kindlustusvõtja poolt ostjale esitatud arvel ettenähtud maksetähtajale. Pikendatud maksetähtaja jooksul teeb kindlustusvõtja ostjale meeldetuletusi arve tasumiseks.

Poliitiline risk
Poliitilise riskiga on tegemist, kui nõude lootusetuks tunnistamise on tinginud ostja asukohariigis esinev takistus. Makse kättesaamise võivad võimatuks muuta mitmed asjaolud, nt. sõda, valuutanappus, valuutapiirangud, impordi- ja ekspordikeelud või kohalike võimuorganite vahelesekkumine/tegevus.
 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.