Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!14.01.2015

Koolitused tehnilistele konsultantidele

Vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ tegevuse „Korterelamute rekonstrueerimise toetamine“ eesmärkide elluviimiseks kehtestatava määruse eelnõule on korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks vaja korteriühistul või kohalikul omavalitsusel ehk toetuse taotlejal sõlmida leping tehnilise konsultandiga. Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja rekonstrueerimistööde koordineerimine.

Määruse eelnõu kohaselt võib tehnilise konsultandina tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise tehnilise konsultandi pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami nõutud tasemel ning kellel peab olema täidetud vähemalt üks järgnevatest nõuetest:

1) vähemalt 3-aastane kogemus korteriühistu juhatuse liikmena;
2) vastavalt kõrgharidusstandardi lisale 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu“ diplom või akadeemiline kraad tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonda kuuluvas õppekavagrupis;
3) töösuhe vastutava spetsialistina ehitusseaduse § 41 lõikes 1 sätestatud tegevusalal tegutseva ettevõtjaga.

Tehnilisi konsultante koolitab Tallinna Tehnikaülikool ning koolitustele registreerimise tähtaeg on 19.01.2015.

Esimene grupp alustab 22. jaanuaril (koolitused toimuvad 22.01, 23.01, 29.01 ja 30.01) (KOOLITUSGRUPP TÄIS)

Teise grupi koolitused toimuvad veebruaris ja märtsis, täpsem info ja registreerimine (KOOLITUSGRUPP TÄIS)

Kolmanda grupi koolitused toimuvad märtsis ja aprillis, täpsem info ja registreerimine (KOOLITUSGRUPP TÄIS)

Täpsustavate küsimuste korral palume pöörduda koolituste koordinaatori Reet Linnase poole: reet dot linnas at ttu dot ee, 620 2063.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.