Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!



15.05.2012 uuring

Ettevõtjate teadlikkus KredExi teenustest on kõrge

KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et KredExi teenuseid kasutanud ettevõtjad hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ning teenuste kasutamise lihtsust.

81% küsitluses osalenud ettevõtjatest olid teadlikud KredExi tegevusest. KredExi teenuste kasutamise puhul hindasid vastajad kõrgelt usaldusväärsust, sõbralikkust ja kliendikesksust.

„Finantsasutusena on meile tähtis usaldusväärsus ning klientide kõrge rahulolu. Uuringu tulemused näitavad, et teenuseid kasutanud ettevõtjate hinnangud teenuste kasutamise mugavusele ning lihtsusele on väga kõrged,“ ütles KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt.

Küsitlusest selgus, et ettevõtetel on KredExi teenustest kõige suurem huvi pangagarantii käenduse (30%) ning laenu- ja liisingukäenduse (26%) vastu. Uuringus osalenud KredExi võimalusi hästi tundvatest tööstusettevõtetest on 63% huvitatud tehnoloogialaenu kasutamisest.

„KredEx on oma tegutsemisaja jooksul käendanud 2337 ettevõtte finantskohustusi, mis on võimaldanud ettevõtetel kaasata pankadest rahastamist 623 mln euro ulatuses. Lisaks on 135 ettevõtet finantseeritud 91 mln euro ulatuses allutatud laenu, tehnoloogialaenu ja krediidiliinide abil. Seoses ettevõtlusaktiivsuse kasvuga on näha ettevõtete huvi kasvu laenukäenduse osas. Hea on tõdeda, et ettevõtjatele pakub suurt huvi eelmisel aastal turule toodud tehnoloogialaen, mille abil aitame rahastada investeeringuid masinatesse ja seadmetesse,“ sõnas Kütt.

Uuringus osales 400 juhuvalimi järgi valitud ettevõtet ja 71 KredExi portfellis olevat ettevõtet.

Uuringu viis KredExi tellimusel läbi Turu-uuringute AS.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

Lisainfo: 
                                                                                                                                        
Tarmo Seliste                                 
kommunikatsioonispetsialist                                                                                                                
KredEx                                                                                                                                                   
667 4116                                                                                                                                              
5565 4193
 

 • 30. aprill 2012

  Tänasest saab taotleda eramajade rekonstrueerimistoetust

  KredEx alustab täna, 30. aprillil eramajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmist. Toetust saab taotleda väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks. Lisainfot toetuse määrade ja taotlemise kohta...

 • 16. aprill 2012

  Riik jätkab lasterikaste perede toetamist

  KredEx alustab täna lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. „Mul on hea meel, et ka sel aastal saavad mitmed Eesti lasterikkad pered oma kodu uuendada ning pakkuda lastele õppimiseks ja arenemiseks paremaid...

 • 12. aprill 2012

  Eramajade rekonstrueerimise toetuse infoseminari ettekanded

  Pille Arjakas (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) - Roheline investeerimisskeem "Väikeelamute rekonstrueerimise toetus". Raivo Rebane (Eesti Energia Jaotusvõrk) - " Toetuse taotlemine taastuvenergia tootmisseadmetele....

 • 11. aprill 2012

  KredEx ja Pohjola Bank alustavad koostööd ettevõtete finantseerimisel

  KredEx sõlmis koostöölepingu Pohjola Bank Plc Eesti filiaaliga, mille kohaselt on Pohjola panga Eesti filiaalist laenu võtvatel ettevõtetel sarnaselt teiste Eesti kommertspankade klientidele võimalik kasutada KredExi laenukäendust. KredExi...

 • 03. aprill 2012

  Kriisiaastatel võetud riskid peegelduvad KredExi tulemustes

  Sihtasutuse KredEx põhitegevuse brutotulud kasvasid möödunud aastal 7,1%, samas suurenesid tagatiste realiseerimisega seotud riskid ning aasta lõppes 3,2 mln eurose kahjumiga (2010. a. kahjum 0,4 mln eurot). Kokku on KredEx alates asutamisest...

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.