Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!01.04.2010

2009. aastal väljastas KredEx laenukäendusi, otselaene ja garanteeris eksporti kokku ligi 1,8 miljardi krooni eest

KredExi väljastatud laenukäenduste, otselaenude ja garanteeritud ekspordi maht oli eelmisel aastal kokku 1 833 mln krooni. Ettevõtluslaenu käendusi väljastati kokku 804 mln ja laene 473 mln krooni ulatuses ning eluasemega seotud laenukäenduste maht küündis 146,6  mln ja laenude maht 74,6 mln kroonini. Eksporti tagati kokku 335 mln krooni ulatuses.

2009.aasta majandustulemuseks kujunes kasum 2,1 mln krooni.
 
2009. aastal KredEx käendas ning finantseeris allutatud laenu ja projektipõhise laenuressursiga 409 ettevõtet, sh 50 alustavat ettevõtet kogusummas 1,3 mld krooni. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 1,9 mld krooni. Toetatud ettevõtetes töötab kokku ligikaudu 24 000 töötajat, ettevõtete aastakäive kokku on 17,6 mld krooni ja ekspordikäive 10,6 mld krooni. Finantseeritud projektide tulemusena plaanitakse luua 1 300 uut töökohta.
 
2009. aasta garanteeritud ekspordikäibe mahuks kujunes 335 mln krooni. KredExile laekus 312 ekspordigarantii taotlust ning aasta lõpu seisuga oli uusi kindlustuslepinguid sõlmitud 56 eksportijaga 98 välisostjaga seotud krediidiriskide tagamiseks. Kõige suuremas mahus sõlmiti 2009. aastal uusi eksporditagatiste kindlustuslepinguid Ukrainasse suunduva ekspordi krediidiriskide kaitseks, kokku summas 229 mln krooni ehk 68% kogu sõlmitud lepingute mahust.
 
2009. aastal väljastasid pangad 799 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas  633 miljonit krooni. Laenukäenduste maht oli 121,2 mln krooni. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht aasta kesmisena 8,94% ulatudes oktoobris  isegi 13,8%-ni.  Laenukäendust kasutas 2009. aastal 451 noort peret ja 466 noort spetsialisti.
 
Möödunud aasta jooksul anti välja 76 korterelamu laenukäendust summas 25,4 mln krooni. 2009. aasta juulikuust alates väljastasid pangad 66 KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 74,6 miljonit krooni.
 
KredExi poolt väljamakstud kahjude summa oli eelmisel aastal 43,9 mln krooni. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 102 mln krooni. Aasta lõpu seisuga oli teadaolevate tulevikus väljamaksmisele kuuluvate kahjude summa ligi 65,4 mln krooni (2008. a. 42,4 mln krooni) ja tulevaste perioodide teadmata kahjude katteks moodustatud tasanduseraldis summas 20,5 mln krooni (2008. a. 18,6 mln krooni). Kokku on arvestatud tehniliste eraldiste summa aasta lõpu seisuga 126,1 mln krooni ehk 29 mln rohkem kui aasta varem.

 • 30. detsember 2010

  KredExi roll Eesti majanduse arengus

  Andrus Treier, KredExi juhataja Hea potentsiaaliga ettevõte leiab finantseerimisvõimaluse ka keerukates oludes Eesti ühiskonna edukas toimimine sõltub olulisel määral siinsete ettevõtete tegevuse edukusest. Viimaste aastate kogemus...

 • 29. detsember 2010

  Alates uuest aastast saab stardilaenu taotleda otse pangast

  Alates uuest aastast saab alustav ettevõtja taotleda KredExi käendusega stardilaenu ainult otse pangast. Senini oli võimalus taotleda stardilaenu ka EASi vahendusel, kuid laenu taotlemisprotsessi lihtsustamiseks saab stardilaenu taotlev...

 • 23. detsember 2010

  Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu põhjal on telliskorterelamute suurimaks probleemiks välispiirded ja halb sisekliima

  KredExi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja Talllina Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu eesmärgiks oli kaardistada ja selgitada välja tüüpprojektide alusel Eesti erinevates piirkondades ehitatud ning erinevas...

 • 20. detsember 2010

  KredExi tellitud uuringu kohaselt on renoveeritud elamute suurim probleem halb sisekliima

  KredExi tellimusel on valminud Eesti Korteriühistute Liidu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt läbiviidud uuring „Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikaline olukord“, mille põhieesmärgiks oli...

 • 08. detsember 2010

  KredExi koduleht uueneb

  Lähipäevadel toimuvad KredExi kodulehe uuendustööd. Vabandame ebamugavuste pärast.

 • 06. detsember 2010

  Selgusid Ajujahi finalistid

  Nädalavahetusel valis žürii miljonikroonise auhinnafondiga ettevõtluskonkursi Ajujaht 20 finalisti. 4. ja 5. detsembril kaitses Ülemist City’s tuntud ettevõtjatest ja organisatsioonide esindajatest koosneva žürii ees oma äriideed enam...

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.