Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Riigiabi kalkulaator

Kui toetus on vähese tähtsusega abi, ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada 200 000 eurot, maanteetranspordi valdkonnas tegutseva ettevõtja puhul 100 000 eurot.

Volikirja alusel KredExi nimel käenduse andmisel ja käenduslepingu muutmisel peab pank jälgima, et saadud riigiabi ja uue laenu/käendusega väljastatav VTA ei ületaks eeltoodud määrasid. Pank on kohustatud kontrollima taotleja vähese tähtsusega abi vaba jääki riigiabi registrist aadressil http://www.fin.ee/riigiabi.

Käendusega seonduvad riigiabi teatised saadab ettevõtjale KredEx.

Käenduste kalkulaator kehtib ainult väikeste ja keskmise suurusega (VKE) ettevõtete kohta. VKE on ettevõte, kus töötab vähem kui 250 töötajat ja mis ei ületa vähemalt ühte järgmistest kriteeriumitest: 

  • aastane käive üle 50 mln EUR
  • bilanss üle 43 mln EUR

Suurettevõtja puhul kaasneb KredExi käendusega alati VTA. Käendus ei või ületada 75% asjaomasest laenust ja käendatud summa ei ületa kas 1 500 000 eurot (või 750 000 eurot kaupu vedavate maanteetranspordiettevõtjate puhul) ja käenduse kestus viit aastat, või 750 000 eurot (või 375 000 eurot kaupu vedavate maanteetranspordiettevõtjate puhul) ja käenduse kestus kümmet aastat. Kui käendatud summa on nimetatud summadest väiksem ja/või käendus antakse vähem kui vastavalt viie või kümne aasta pikkuseks ajavahemikuks, arvutatakse VTA suurus vastava protsendina VTA ülemmäärast (200 000 eurot, kaupu vedava maanteetranspordiettevõtja puhul 100 000 eurot).

Lepingu muudatuste riigiabi arvutamine

Üldreeglina võetakse VKE lepingu muudatuste tegemisel täiendava riigiabi arvutamise aluseks lepingu uued tingimused ning riigiabi arvutamisel lähtutakse hetkel kehtivast diskontomäärast. Tasaarvestust esialgse ja uue otsuse alusel antava riigiabi kattuvas osas ei tehta.

Täiendava riigiabi arvutamise aluseks on seega:

  • lisanduv laenusumma. Samaaegse lepinguperioodi pikendamisega võetakse riigiabi arvutamise aluseks laenujääk + taotletav laenusumma suurendus.
  • uus lepingu kehtivuse periood alates muudatusest (nt 6-kuulise pikendamise korral kaks kuud enne esialgse lepingu lõppu on perioodiks 2+6=8 kuud). Erandiks bullet maksega lepingu (sh arvelduskrediidid ja garantiilimiidid) pikendamine laenu summat muutmata, kus täiendava riigiabi arvutamise aluseks võetakse üksnes lisanduv periood.
  • uus käendustasu
  • uus laenuintress
  • uus käenduse protsent
  • lepingu muudatuse tasu
  • hetkel kehtiv diskonteerimismäär

Suurettevõtja lepingu muudatuse korral tuleb täiendav VTA välja arvutada juhul, kui suureneb käenduse summa ja/või lepingu kestvus.

NB! Kalkulaator arvutab korrektsete arvude sisestamisel automaatselt ning seetõttu ei ole eraldi ka "Arvuta" nuppu. 
Juhime ka tähelepanu, et riigiabi võib olla ka 0.

Vali toode

   

Käenduse tüüp

Väikelaenu käendus
Proportsionaalne käendus

Ettevõtte reiting

Pank ?
Panga reiting ?
KredExi reiting ?
KredExi reiting ?

Laenu andmed

Kredexi käenduse ulatus (0-80) % ?
Tagatis ?
Laenusumma ?
Laenu intress % ?
Maksegraafiku aluseks olev arvestuslik laenuperiood (kuudes)
i
Laenu pikkus = maksepuhkus + maksmise periood. Nt 5 aastane laen 7 aastase graafikuga ja maksepuhkusega 10 kuud: 84 + 10 = 94.
?
Maksepuhkuse pikkus kuudes
i
Laenu pikkus = maksepuhkus + maksmise periood. Nt 5 aastane laen 7 aastase graafikuga ja maksepuhkusega 10 kuud: 84 + 10 = 94.
?
Laenu tegelik pikkus kuudes
i
Maksepuhkuse pikkus kuudes (täida ainult siis kui erineb arvestuslikust): Periood, millal makstakse ära laenu põhiosa jääk bullet-maksena. Nt 5-aastane laen 7-aastase graafikuga, siis siia tuleb panna 60.
?
Laenulepingu sõlmimise kuupäev ?
Lepingutasu
i
Siia märkida KredExi käenduslepingu tasu,
mitte panga laenulepingu tasu.
?

Riigiabi

Riigiabi arvutamise miinimummäär% ?
Riigiabi suurus ?
Võrdse põhiosa tagasimaksega graafik Annuiteetgraafik
NB! Riigiabi võib olla ka 0

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.