Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Pankade kliendihaldurid on rahul KredExi klienditeeninduse ja teenuste kvaliteediga

KredEx viis kolmandat korda läbi uuringu Eestis tegutsevate pankade kliendihaldurite seas, mille eesmärk oli välja selgitada nende teadlikkus KredExi teenustest ning rahulolu teenuste, nende kvaliteedi ja klienditeenindusega. Seekordset uuringut viis läbi uuringufirma Saar Poll. Samalaadset uuringut on KredEx korraldanud ka 2014. ja 2012. aastal. Uuringukutse saadeti 362 kontaktile, kokku osales nendest uuringus 169, mis teeb vastamismääraks 46,7%. Veebiküsitluste puhul jääb tavaliselt vastamismäär alla 30 protsendi, seega võib tulemust statistiliselt pidada väga heaks. Alljärgnevalt mõned väljavõtted uuringutulemustest.

Rahulolu klienditeenindusega. Rahulolu KredExi klienditeenindusega on kõrge - 96% vastanutest olid rahulolevad. Võrreldes varasemate aastatega on suurenenud väga rahulolevate kliendihaldurite osakaal: 63% aastal 2016 vs. 51% aastal 2014. Siiski leidus kõigi vastanute seas ka 1 vastaja, kes ei olnud KredExi klienditeenindusega üldse rahul.

KredExi mainekuvand. Praktiliselt kõik uuringus osalejad leidsid, et KredExit iseloomustavad sellised märksõnad nagu usaldusväärsus, asjatundlikkus, teenindusvalmidus ja avatus, sh üle 60% vastanute hinnangul iseloomustavad need märksõnad KredExit täielikult. Aeglust pidas KredExit pigem või täielikult iseloomustavaks näitajaks neljandik (27%) ja bürokraatlikuks umbes kolmandik (34%) vastanud kliendihalduritest. Samas peetakse KredExit ka lahendustele orienteerituks (50% hinnangul iseloomustab täielikult) ja innovaatiliseks (43%).

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul on võrreldes eelmise uuringuga on suurenenud nende vastajate hulk, kes peavad KredExit aeglaseks, kuid tema hinnangul tuleneb see asjaolust, et käesoleva aasta esimeses pooles esitati KredExile rekordiliselt palju taotlusi. "Alates sügisest on taotluste maht normaliseerunud ning otsused saab tehtud mõistliku aja jooksul. Teisalt on arusaadav, et KredExit peetakse mingil määral bürokraatlikuks, kuna KredEx on riigile kuuluv finantsasutus ja seetõttu peavad tegevuspõhimõtted olema selgelt paigas," arutles Kütt. 

Vastajatel paluti hinnata ka mõningate väidete paikapidavust. Kõige enam nõustuti täielikult järgmiste väidetega: KredExi suhtumine on sõbralik (82%); KredEx selgitab tehtud otsuseid, kui ma seda küsin (69%); Infovahetus KredExiga on selge ja kiire (60%); KredExi langetatavad otsused on arusaadavad (59%); KredExi teenused vastavad turu vajadustele (48%).

Kaks kolmandikku vastajatest (64%) leidis, et KredExi teenuste juures pole vaja midagi muuta; muutmist vajaks kliendihaldurite hinnangul eelkõige käibelaenu ja arvelduskrediidi käendus – sama teenust märgiti ka eelmises uuringus enim. Täpsemalt soovitatakse jae- ja hulgimüügiettevõtete käibevahendite finantseerimist.

Ärikliendi laenutaotluse tagasilükkamise peamised põhjused pankades. Peamisteks laenutaotluse tagasilükkamise põhjusteks on ebapiisav maksevõime ja halb krediidiajalugu. Need on muutunud veelgi olulisemateks põhjusteks võrreldes varasemate aastatega. Muud põhjused puudutasid peaasjalikult projekti riskantsust, ebapiisavat omafinantseeringut ning äriplaani mitteusaldusväärsust. Uus vastusevariant 2016. aasta küsitluses ‘korterelanike igakuised võlgnevused’ leidis äramärkimist iga kümnenda vastaja poolt.

Kaks kolmandikku hinnangu andnud vastajatest olid rahul e-KredExi süsteemiga, sh täiesti rahul on 23%. Rahulolematuid oli kokku vaid 9%.

Eluasemelaenu taotluse tagasilükkamise põhjused pankades. Peamiseks eluasemelaenu taotluse tagasilükkamise põhjuseks on ebapiisav maksevõime. Võrreldes 2014. aastaga on märgatavalt vähenenud ‘halb krediidiajalugu‘ kui põhjus taotluse tagasilükkamiseks –18 protsendipunkti võrra. Nende põhjuste kõrval toodi lisaks välja ka ebapiisavat tagatist (66%) ja ebapiisavat omafinantseeringut (50%). Viimased võiksid kinnitada ka jätkuvat vajadust KredExi eluasemelaenu käenduse ja selle tingimuste laiendamise järele.

Peamised infokanalid. KredExi teenuste kohta saadakse kõige enam infot KredExi kodulehelt või KredExi esindajalt kas telefoni või e-kirja teel. Koduleht on ka eelistatuim infokanal. On üks infokanal, mille kaudu soovitakse infot saada rohkem kui seda hetkel saadakse: KredExi elektrooniline uudiskiri – hetkel saab selle kaudu infot 21% vastajatest, kuid sooviks saada 37% vastajatest.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.