Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse taotlemine

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile korterelamu at kredex dot ee. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid, puuduste korral antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva. Puuduste mitte kõrvaldamisel, sh lisadokumentide esitamata jätmisel tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB.

Vajalikud dokumendid

  • Taotlus digitaalselt allkirjastatuna (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav),
  • korterelamu energiaaudit
  • korterelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis (vastavalt siin esitatud nõuetele), mis on koostatud alates 03.05.2013
  • korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik(ud) ehitusprojekti(d), mis peavad olema koostatud vähemalt põhiprojekti staadiumis ja sisaldama energiatõhususarvutust. Ehitusprojektid peavad olema allkirjastatud vastutava isiku poolt
  • korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus ja laenu võtmise puhul selle maksimaalne summa
  • kohalikust omavalitsusest taotleja puhul vastav haldusakt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsuskehtiv ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, kui nimetatud dokumendid on vastavalt ehitusseadusele teostatavatele töödele nõutud
  • 25% ja 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% ja 50%) osakaaluga toetuse taotlemisel tehnilise konsultandiga sõlmitud leping
  • korteriühistust taotleja puhul juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatud korteriühistu liikmete nimekiri kinnistusraamatu koondväljavõttena taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
  • 15% toetuse taotlemisel hinnapakkumised SA KredEx poolt etteantud vormil
  • 15% toetuse taotlemisel renoveerimislaenu väljastava krediidi- või finantseerimisasutuse positiivne otsus asjaomase laenulepingu sõlmimiseks

KredEx ei ole kohustatud taotlust registreerima ega läbi vaatama, kui taotluse esitamise hetkel ei ole taotleja lisanud taotlusele energiaauditit, energiamärgist, mis kajastab hoone tegelikku energiatarbimist ega korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku kehtivat otsust ja kohalikust omavalitsusest taotleja puhul vastavat haldusakti, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus.

Toetuse taotlemisel osakaaluga 25% ja 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% ja 50%) korraldab SA KredEx põhiprojekti ja energiaarvutuste esmase ekspertiisi. Toetus eraldatakse vaid juhul, kui läbiviidav ekspertiis kinnitab projekti vastavust kohalduvate õigusaktide nõuetele ning otsus jõustub pärast ekspertiisi. Taotleja esitab 90 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kehtima hakkamisest projekti kogueelarve, iga abikõlbliku tegevuse või rekonstrueerimistööde kogumi kohta hinnapakkumised koos ventilatsiooniseadmete tootespetsifikatsioonidega ning teostatavate tegevuste lühikirjelduse.

25% ja 40% toetuse taotlemisel tuleb pärast otsuse jõustumist esitada 90 päeva jooksul muuhulgas ka projekti kogueelarve (vt § 25 lg 4). Nimetatud eelarve palume esitada vormil. Juhul, kui eelarve erineb taotluses esitatust, palume vormil märkida ka uus taotletav toetuse summa, vastav rida on vormil toodud.

Määrus ja seletuskiri

Toetuse aluseks olev määrus "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused" ja määruse seletuskiri.
 

Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud

Nimekiri (.xls)
 

 

Soovituslikud sammud 15% toetuse taotlemisel

1Tellige energiaaudit ja energiamärgis

2Uurige laenuvõimalusi pangast

3Viige läbi üldkoosolek

6Esitage laenu taotlus panka

5Korraldage hange ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks

4Tellige ehitusprojekt ja taotlege ehitusluba

7Esitage toetuse taotlus koos laenuotsusega

8Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud

9Toetuse väljamakse pärast tööde vastuvõtmist

Soovituslikud sammud 25% ja 40% toetuse taotlemisel

1Tellige energiaaudit ja energiamärgis

2Valige tehniline konsultant

3Koostage rekonstrueerimise lähteülesanne ja esialgne eelarve

6Tellige ehitusprojekt ja taotlege ehitusluba

5Viige läbi 1. üldkoosolek

4Küsige pangast laenutingimused

7Viige läbi 2. üldkoosolek

8Esitage toetuse taotlus

9KredEx teeb toetuse otsuse ja saadab ehitusprojekti ekspertiisi

12Esitage KredExile hinnapakkumised ja laenuotsus

11Esitage laenu taotlus panka

10Korraldage hanked ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks

13KredEx teeb lõpliku toetuse otsuse

14Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud

15Toetuse väljamakse pärast tööde vastuvõtmist

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.