Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Kellele on elektripaigaldiste renoveerimise toetus mõeldud?

Toetuse eesmärgiks on Tallinnas vanal pingesüsteemil (3x220V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimise osaline riiklik toetamine selliselt, et hooned viiakse üle uuele 3x230/400V pingesüsteemile.

Taotlejaks on Tallinna linna korteriühistud ja –ühisused ning väikeelamute omanikud, mittetulundusühingud, kelle hooneid varustatakse elektriga vanal pingesüsteemil, mis asuvad Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas.

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

 • Ehitustööd vanal pingesüsteemil olevate korterelamu elektripaigaldiste üldosa asendamiseks nõuetekohase uue pingesüsteemi vastu, sealhulgas: maanduse, peajaotuskilbi ja magistraalkaablite ehitamine kuni korteriteni; üldvalgustuse toitekaablite ehitamine koridori ja keldri üldvalgustuse toite väljaehitamiseks; korterite elektripaigaldiste ühendamine elektripaigaldise üldosaga senistes ühenduskohtades;arvestite teisaldamine korteritest üldkasutatavasse ruumi (erijuhtudel teisaldamist ei toimu, kui puudub nende paigaldamiseks vaba pind).
 • Ehitustööd vanal pingesüsteemil oleva väikeelamu peajaotuskilbi ja maanduse asendamiseks nõuetekohase pingesüsteemi vastu.
 • Ehitustööde läbiviimiseks vajaliku elektriprojekti koostamisega seotud kulu juhul, kui ehitustööd teostatakse sama toetuse taotluse raames.

Toetuse määr on kuni 50% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne võimalik toetussumma taotleja kohta on:

 • kuni kümne korteriga korterelamu puhul kuni 300 eurot korteri kohta;
 • üle kümne korteriga korterelamu puhul kuni 250 eurot korteri kohta;
 • mittetulundusühingud kuni 7 000 eurot kogu hoone kohta.

Meetme raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 8 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Millised on peamised nõuded taotlejale?

 • Väikeelamu puhul olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul füüsilistest isikutest omanike volitatud esindaja;
 • Korteriühistu, elamuühistu ja korteriühisuse puhul omama kehtivat üldkoosoleku otsust rekonstrueerimistööde teostamise kohta;
 • Mittetulundusühingute puhul omama kehtivat üldkoosoleku otsust rekonstrueerimistööde teostamise kohta;
 • Olema otseselt vastutav projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte tegutsema vahendajana;
 • Toetuse saamisel tagama omafinantseeringu vähemalt 50% ulatuses toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.