Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Ekspordilaenu üldtingimused

Ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kaupade eksporditehingute finantseerimiseks. Laen väljastatakse Eesti eksportijale ja selle sihtotstarbeks on välisostjale pikaajalise maksetähtaja võimaldamine, krediidikindlustuse preemiamakse tasumise ja vajadusel ka välisostjale müüdavate kaupade tootmise finantseerimine. Laenu väljastamise eeltingimuseks on välisostjaga seonduva krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine.

Tingimused

Tingimused laenutaotlejale

 

 • ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse
 • ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused
 • ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad
 • ettevõttel on kogemus sarnaste ekspordiprojektide teostamisel
Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad laenu taotlemise hetkel
 • omakapitali osakaal bilansis on vähemalt 30%
 • likviidsuskordaja on vähemalt 0,8
 • laenu teenindamise kattekordaja on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1

Laenu sihtotstarve

 • võimaldada eksportijale laenu vähemalt 2-aastase maksetähtajaga eksporditehingute finantseerimiseks

Laenu väljastamise eeltingimused

 • ­ välisostjaga seonduva krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine ning KredExi määramine kindlustuslepingus soodustatud isikuks. Krediidi- ja poliitilise riski kindlustuskate peab olema vähemalt 95% välisostjale antud krediidi jäägist
 • ­ eksporditehingust välisostja vastu tuleneva nõude loovutamine KredExile alates kauba üleandmisest välisostjale
 • ­ tootmisriski kindlustamine juhul kui finantseeritakse välisostjale müüdavate kaupade tootmist
 • ­ vajadusel KredExi kasuks muude tagatiste seadmine

Laenusumma

 • üldjuhul kuni 3 000 000 eurot välisostja kohta

Laenuperiood

 • üldjuhul 2 kuni 10 aastat

Lepingu sõlmimise tasu

 • 1% laenusummalt, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot

Intress

 • koosneb hinnast ja riskimarginaalist, mis sõltub konkreetsest tehingust

Lepingu muutmise tasu

 • 0,2% laenu jäägilt

Taotlemine

Koos taotlusega esitatakse KredExile:

 • Finantsprognoosid
 • Ülevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldus
 • Viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta värskeim vahearuanne

Laenu ei väljastata järgnevatele tegevusvaldkondadele ja ettevõtetele:

 • Põllumajanduse, kalanduse ja metsa ülestöötamise ettevõtted, välja arvatud põllumajandustoodete ja puidu töötlemisega seotud tegevustele
 • Relva- ja tubakatööstus
 • Ettevõtte omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud firmasid
 • Raskustes olevale ettevõttele
   

 

 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.