Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Millised lisadokumendid esitatakse ehitise püstitamise, rekonstrueerimise, laiendamise, renoveerimise, tehnosüsteemide või - võrkude rajamise, muutmise või asendamise korral?

Toetuse taotlemiseks esitatakse hinnapakkumised ja ehitustööde eelarve.

Hinnapakkumised
1. Hinnapakkumised on ehitustööde eelarve lahutamatuteks lisadeks, taotlemisel kohustuslikud dokumendid.
2. Hinnapakkumised koostab ja väljastab töö teostaja või ehitusmaterjalide kauplus.
3. Juhul, kui planeeritavate tööde teostamiseks on nõutav ehitusprojekt esitatakse 2 võrdlevat hinnapakkumist projekteerijalt.
4. Juhul, kui toetusealused tööd planeeritakse teha ise ja toetust taotletakse ehitusmaterjalide ostmiseks, esitatakse 1 hinnapakkumine ehitusmaterjalide kaupluselt.
5. Juhul, kui tööd tellitakse kolmandatelt isikutelt või ettevõtetelt, esitatakse vähemalt 2 võrdlevat hinnapakkumist töö(de) teostajalt.
6. Taotlemisel esitatavad hinnapakkumised on esialgsed. Juhul, kui toetuse taotlus rahuldatakse, ei ole
toetuse saaja taotlemisel esitatud hinnapakkumistega seotud, töid võib tellida ja ehitusmaterjale osta ka teistest firmadest (s.h. välismaalt), oluline on, et toetusealused tegevused jääksid samaks. Ka ehitusmaterjalide spetsifikatsioon või hinnad võivad muutuda. Seetõttu ei ole oluline ka taotlemisel esitatavate hinnapakkumiste tähtaeg.

Ehitustööde eelarve
1. Eelarve vormi täidab toetuse taotleja (mitte ehitusfirma).
2. Eelarve täidetakse hinnapakkumiste alusel.
3. Kahe võrdleva hinnapakkumise olemasolul valitakse sobivaim. Kohustust odavamat valida ei ole.
4. Eelarvesse märgitakse planeeritavate tööde loetelu ning nende maksumus vastavalt valitud hinnapakkumistele. Tööde loetelu on näiteks selline: elumaja katuse vahetamine, vannitoa renoveerimine, elumaja fassaadi soojustamine jms.
5. Eelarvet koostades võib kombineerida tellitavad ja ise teostatavad tööd. Viimasel juhul esitatakse hinnapakkumine vaid ehitusmaterjalidele, isikliku tööpanuse eest töötasu ei maksta.
Näide 1: Aknad tellitakse koos paigaldusega aknafirmast (2 hinnapakkumist), siseviimistlustööd tehakse ise (1 hinnapakkumine materjalidele).
Näide 2: Elektritööd tellitakse firmalt (2 hinnapakkumist), põrandad soojustatakse ise (1 hinnapakkumine materjalidele).
6. Eelarve summa peab olema võrdne valitud hinnapakkumiste summaga.
7. Eelarve summa on ka taotletava toetuse summa.
8. Kui eelarve summa on suurem, kui taotletava toetuse maksimaalne määr, peab ülejäänud eelarve maksumuse tagama taotleja omafinantseeringuna (toetuse eraldamisel).
9. Eelarve on nõutav ka siis, kui toetust taotletakse materjalide ostuks ja tööd tehakse ise.
10. Akende/uste tellimisel koos paigaldusteenusega esitatakse kaks võrdlevat hinnapakkumist akende firmast. Akende/uste tellimisel paigaldusteenuseta (paigaldatakse ise) piisab ühest hinnapakkumisest (käsitletakse ehitusmaterjalina).
 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.