Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Kuidas toimub taotluste menetlemine ja millised on tähtajad?

Taotluste menetlemine toimub etappide kaupa:
1. Vormiline menetlemine:
- taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbi vaatamata tagastamine;
- taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse hindamine;
- selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine.
Tähtaeg 60 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemise kuupäevast.
2. Taotluste sisuline hindamine:
- omavalitsustelt hinnangu küsimine;
- juhendi punktides 4.1.8 ja 4.1.9 nimetatud paikvaatluse teostamine;
- hindamiskomisjoni poolt taotluste läbivaatamine ja KredExi juhatajale ettepanekute tegemine taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
Tähtaeg 135 tööpäeva alates vormilise menetlemise lõpptähtajast.
3. KredExi juhataja otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
Kredexi juhataja teeb hindamiskomisjoni ettepanekul taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsused. Tähtaeg 30 tööpäeva alates hindamiskomisjoni ettepanekute esitamisest.
Kokku võib taotluste menetlusaeg alates vooru lõppkuupäevast kuni otsuste tegemiseni kesta maksimaalselt 225 tööpäeva.
Käesoleval aastal ei vii KredEx läbi infotunde ega sõlmi toetuse eraldamise lepinguid. Toetuse kasutamise tingimused edastatakse toetuse saajatele koos toetuse eraldamise otsusega. 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.