Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Taotluse esitamine ja menetlemine

2016. aasta taotlusvoor

Kõik tähtaegselt laekunud taotlused menetletakse vormiliselt, mille käigus hinnatakse taotluses sisalduva projekti ja taotleja vastavust käesolevas juhendis sätestatud nõuetele ning projekti kulude abikõlblikkust. 

Taotluse vormilise hindamise käigus võib KredEx nõuda lisainformatsiooni ja selgitusi taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, milleks antakse aega kuni 10 tööpäeva.
Vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste kohta küsib KredEx taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt taotleja kohta hinnangu, teostab taotleja juures paikvaatluse ning esitab kogutud andmed KredExi juhataja poolt moodustatud hindamiskomisjonile taotluste sisuliseks hindamiseks vastavalt juhendi punktile 4.2. 
Hindamiskomisjon esitab koondhinde alusel pingeritta seatud taotlused KredExi juhatajale kinnitamiseks koos ettepanekuga iga taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

Taotluste vormilise hindamise ja paikvaatluste teostamise tähtaeg on kuni 150 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemise tähtpäevast. 
Hindamiskomisjon esitab KredExi juhatajale ettepanekud otsuseks hiljemalt 45 tööpäeva jooksul alates hindamiskomisjonile taotluste esitamisest. 
Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb KredExi juhataja üldjuhul 30 tööpäeva jooksul alates hindamiskomisjoni ettepanekute esitamisest.

Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse toetuse taotlejale 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist, kas elektroonilise digitaalselt allkirjastatud teatega või kirjalikult posti teel.

Projekti viiakse ellu taotluse rahuldamise otsuse alusel, milles märgitakse toetuse kasutamise sihtotstarve, toetuse saaja kohustused, toetuse summa, toetuse kasutamise ning väljamaksmise tingimused ja projekti lõpetamise tähtaeg.

Toetuse objektiks olevad tegevused teostatakse 2 aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumise kuupäevast.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.