Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Taotluse esitamine

Taotlemiseks nõutavad dokumendid 2016. aasta taotlusvoorus:

 • taotlus
 • taotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopia
 • ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele
 • puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi otsusest raske või sügava puude määramise kohta
 • koopia lapsendaja, kasuvanema või eestkostja määramise otsusest
 • taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2015 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist
 • juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2015 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta
 • Juhul, kui toetuse taotleja (üks või mõlemad vanemad) on tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na), esitatakse KredExile tervikdeklaratsioon – A ja E vormid.

Laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendeid ei ole vaja esitada ja esitatakse vaid juhul, kui KredEx neid Teie käest küsib. 

Järgnevad dokumendid esitatakse vastavalt toetuse kasutamise sihtotstarbele:

 1. Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
 2. Eluaseme soetamine:
  • soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus
 3. Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:
  • krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas läbi KredExi kodulehel asuva e-teeninduse keskkonna või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile toetused at kredex dot ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana, aadressil KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Kodutoetus“. Taotluse postitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise alguskuupäeva ega hilisem kui vooru lõpptähtpäev.

Taotluse postitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise alguskuupäev ega hilisem kui vooru lõpptähtpäev.
Dokumentide elektroonilisel edastamisel on viimane saatmise aeg taotlusvooru lõpptähtpäeval kell 23.59.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.